Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZPARRY , WILLIAM ( 1754 - 1819 ), gweinidog ac athro Annibynnol, ac awdur ;

g. 25 Tachwedd 1754 yn y Fenni , yn fab i ddiacon gyda'r Bedyddwyr yno. Symudodd y teulu i Lundain yn ei blentyndod ef. Yn 1774 , ymunodd â'r Annibynwyr , ac aeth i academi Homerton . Bu'n weinidog yn Essex o 1780 hyd 1799 , yn effro gyda chynlluniau i wella amgylchiadau gweinidogion y parthau hynny, a chyda'r mudiad (aneffeithiol ar y pryd) i ddiddymu'r cyfyngiadau cyfreithiol ar yr Anghydffurfwyr . Yn 1799 , penodwyd ef yn athro yn academi Coward , yn ei chartref newydd yn Wymondley (Herts) . Bu mewn dadl ddiwinyddol yn erbyn syniadau'r Dr. Edward Williams [q.v.] yn 1808 . Bu f. 9 Ionawr 1819 . Y mae rhestr o'i weithiau yn yr ysgrif arno yn y D.N.B. y crynhowyd y nodyn presennol ohoni.

Awdur:

Yr Athro Emeritus Robert Thomas Jenkins, C.B.E., D.Litt., Ll.D., F.S.A., (1881-1969), Bangor

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54