Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZPOWELL , JOHN .

Cysylltir tri gŵr o'r enw hwn â hanes crefydd ym Mlaenau Gwent yn hanner cyntaf y 18fed g. , a chan fod tuedd i'w cymysgu, gwell fydd trin y tri gyda'i gilydd:

(1) JOHN POWELL ( 1708 - 1795 ), clerigwr Methodistaidd ,

brodor o Frycheiniog , a urddwyd yn offeiriad yn Henffordd , 20 Rhagfyr 1735 , ar gais rheithor Llanwenarth . Bu'n gurad Aberystruth ( Edmund Jones , Hist. of Aberystruth , 103, 131) o Fawrth 1736 hyd 3 Hydref 1742 . Yn y cyfamser ( 19 Chwefror 1739/40 ) cafodd reithoraeth Llanmartin a Wilcrick , gerllaw Casnewydd ; bu f. yno 25 Mawrth 1795 . Yr oedd yn un o'r clerigwyr Methodistaidd boreaf, ac yn un o'r tri chlerigwr Cymreig yn sasiwn Watford , Ionawr 1743 . Yn 1778 fe'i cawn yn cynnig curadiaeth i Thomas Charles ( D. E. Jenkins , Thomas Charles , i, 71, hefyd nodyn ganddo yn Cylch. Cymd. Hanes M.C., ‘Trevecka Supplement ’8, 273).


(2) JOHN POWELL ( 1720 - 1766 ), gweinidog Annibynnol ;

g. yn Llanelli , Brycheiniog . Yn grydd yng Nglyn Ebwy Fawr , argyhoeddwyd ef gan Edmund Jones ( Hist. of Aberystruth , 106), a dechreuodd bregethu . Yn y man ( 1748 ) aeth i academi Caerfyrddin . Bu'n weinidog am ychydig flynyddoedd (o 1753 ) yng Nghapel Isaac ( H. Egl. Ann. , iii, 531), ac wedyn yng Ngwlad yr Haf ; ond yng Ngorffennaf 1761 urddwyd ef (yn olynydd i Thomas Morgan [q.v.] ) yn weinidog Henllan Amgoed , lle y bu f. 24 Gorffennaf 1766 ( H. Egl. Ann. , iii, 361-2).


(3) JOHN POWELL (bu f. 1743 ), cynghorwr Methodistaidd a Bedyddiwr ;

g. yn Abergwesyn , ond symudodd i Flaenau Gwent , lle'r argyhoeddwyd ef gan Howel Harris . Ymunodd â'r Bedyddwyr (yn Olchon ), eto daliai i gynghori gyda'r Methodistiaid . Clywir amdano yng nghyffiniau Meidrym ar ddiwedd 1739 a dechrau 1740 ; ac ym mis Mawrth 1740 parodd gryn anesmwythyd i Harris ac i amryw o arweinwyr crefyddol yr ardaloedd hynny gan bregethu yn erbyn bedydd babanod — gweler y llythyrau 230 a 231 yng nghasgliad Trefeca , Bu f. yn 1743 ( Joshua Thomas , Hanes y Bed. . 159, 569; Y Cofiadur , 1935 , 11-3 a'r nodiadau).

Awdur:

Yr Athro Emeritus Robert Thomas Jenkins, C.B.E., D.Litt., Ll.D., F.S.A., (1881-1969), Bangor

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54