Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZPRICHARD , JOHN ( 1817 - 1886 ), pensaer ,

mab y Parch. Richard Prichard , rheithor Llan-gan yn sir Forgannwg a ficer corawl eglwys gadeiriol Llandaf , a'i wraig Eleanor . Ganed ef 6 Mai 1817 a bedyddiwyd ef gan ei dad yn Llan-gan 10 Gorffennaf 1817 .

Astudiodd bensaernïaeth a phenodwyd ef yn bensaer i esgobaeth Llandaf . Bu'n gyfrifol am atgyweirio ac ailadeiladu nifer o eglwysi yn yr esgobaeth , yn enwedig eglwys Baglan , ac ef oedd y pensaer a fu'n gyfrifol am yr atgyweiriadau helaeth yn adeiladau'r eglwys gadeiriol yn Llandaf rhwng 1844 a 1857 .

Bu farw 13 Hydref 1886 a chladdwyd ef ym mynwent eglwys gadeiriol Llandaf , ar ochr dde'r eglwys yn agos i Gapel y Forwyn , ac yn yr un bedd â'i dad a fu'n gysylltiedig â'r eglwys gadeiriol am 35 mlynedd. Gosodwyd tabled pres er cof amdano ar fur deheuol y tŵr de-orllewinol.

Ffynonellau:

  • Adysgrifau esgobion Llandaf;
  • J. H. James , A history and survey of the cathedral church of SS. Peter, Paul, Dubritius, Teilo, and Oudoceus, Llandaff (1898) ;
  • Eminent Welshmen: a short biographical dictionary of Welshmen ... from the earliest times to the present (1908) ;
  • Enwogion Cymru. A Biographical Dictionary of Eminent Welshmen (1852)

Awdur:

Megan Ellis, (1906-2001), Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54