Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZPRICHARD , JOHN ( 1821 - 1889 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, a hanesydd Methodistiaeth Môn ;

g. yn Amlwch yn 1821 . Wedi gweithio yng ngwaith copr Mynydd Parys , bod mewn amryw ysgolion, dechreuodd bregethu yn 1844 , ac aeth i Goleg y Bala yn 1845 . Bwriodd chwe blynedd yn cenhadu ac yn cadw ysgol ym Mancot , sir y Fflint ; ond dychwelodd i Amlwch yn 1853cadwai ei wraig siop yno hyd 1863 . Ordeiniwyd ef yn 1857 , ac yn 1864 ymgymerth â bugeilio eglwys Porth Amlwch ; ymddeolodd o'i ofalaeth yn 1884 . Disgrifir ef fel ‘ pregethwr poblogaidd anghyffredin’ ym mhob rhan o Gymru . Sgrifennai lawer i'r cyfnodolion ; ond yr unig waith o bwys a adawodd yw Methodistiaeth Môn , 1888 . Yr oedd yn llywydd cymdeithasfa'r Gogledd ar adeg ei f., 18 Hydref 1889 . Y mae cofiant iddo gan John Williams , 1898 .

Ffynonellau:

  • Y Gwyddoniadur Cymreig (1889–96) (ail arg.), viii, 468o-468p;
  • R. Hughes , Enwogion Môn, 1850–1912 (1913) .

Awdur:

Yr Athro Emeritus Robert Thomas Jenkins, C.B.E., D.Litt., Ll.D., F.S.A., (1881-1969), Bangor

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54