Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZROWLANDS , WILLIAM ( 1807 - 1866 ), awdur, golygydd, gweinidog yr efengyl, a phrif sylfaenydd enwad y Methodistiaid Calfinaidd yn U.D.A.

Ganwyd yn Calico Building , Llundain , 10 Hydref 1807 , ei rieni yn frodorion o Dregaron , sir Aberteifi . Bu yn ysgol Ystrad Meurig , mewn ysgol yn Nhregaron , ac yn ysgol ramadeg John Jones ( Llanbadarn ) yn Llangeitho . Yn 1824 aeth i ardal Merthyr Tydfil yn athro ysgol ; bu hefyd yn athro yn Nantyglo . Dechreuodd bregethu gyda'r Methodistiaid Calfinaidd yn 1826 , a bu'n llafurio fel cenhadwr ymhlith y Saeson ar ororau siroedd Henffordd a Mynwy . Ar 20 Mawrth 1829 prynodd wasg argraffu Richard Jones ym Mhontypwl , a'r flwyddyn honno golygodd a chyhoeddodd Yr Athraw , misolyn at wasanaeth ysgolion Sul. Yn 1832 prynodd ran o waith glo Coed Duon ac agorodd siop yno. Urddwyd ef i'r weinidogaeth ar 9 Awst 1832 . Collodd arian a gwerthodd ei fusnes. Yn Ionawr 1835 ailddechreuodd gadw ysgol .

Aeth Rowlands i Efrog Newydd , U.D.A. , yn 1836 ; bu hefyd yn Utica , Scranton , a mannau eraill, gan barhau i bregethu . Ef a gorfforodd gymanfa gyntaf y Methodistiaid Calfinaidd yn America ac a gyhoeddodd y misolyn Cymraeg cyntaf yn y wlad honno. Cyhoeddodd y gweithiau canlynol hefyd: Angau yn y Crochan ( Dinbych , 1834 ); Dechreuad … y Methodistiaid Calfinaidd yn America ( Utica , 1842 ); Y Gyffes Ffydd , 1842 ; Yr Hyfforddwr , 1842 ; Y Durtur … Emynau a Chaniadau Dirwestol , 1842 ; Yr Arweinydd esmwyth i ddysgu darllen Cymraeg , 1859 ac arg. eraill; The Welsh Calvinistic Methodists: A Sketch of their History , 1854 ; Casgliad Newydd o Salmau a Hymnau … Eglwysi y Methodistiaid Calfinaidd yn America , 1845 , ac arg. eraill; Darlith ar y Greadigaeth , 1858 ; a Dammeg y Mab Afradlon , 1860 . Golygodd Y Cyfaill o'r Hen Wlad o Ionawr 1838 hyd 1866 , ac ef a fu'n gyfrifol am gyhoeddi Y Dyddiadur Americanaidd , 1856 , a phob blwyddyn wedi hynny hyd 1865 . Bu f. 27 Hydref 1866 a chladdwyd ef ym mynwent Forest Hill .

Ffynonellau:

  • H. Powell , Cofiant y diweddar Barch. William Rowlands, D.D., Utica, Efrog Newydd, yr hwn a fu yn pregethu yr Efengyl yn nghyfundeb y Trefnuddion Calfinaidd am yn agos i 41 o flynyddoedd, ac yn olygydd y 'Cyfaill' am 29 o flynyddoedd. Bu farw Hydref 27, 1866, yn 59 mlwydd oed (Utica, Efrog Newydd, 1873) .

Awdur:

Robert (Bob) Owen, O.B.E., M.A., (1885-1962), Croesor

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54