Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZRUMSEY , WALTER ( 1584 - 1660 ), barnwr ;

g. yn Llanofer yn 1584 yn fab i John Rumsey a'i wraig Anne ( David ) . Aeth i Gloucester Hall ( Coleg Worcester heddiw), Rhydychen , yn 1600 , ac i Gray's Inn (lle y codwyd ef wedyn, 1631 , yn ‘ Bencher ’) yn 1603 ; galwyd ef i'r Bar yn 1608 , a gwnaeth arian mawr. Yn 1631 penodwyd ef yn farnwr ar y gylchdaith dde-ddwyreiniol yn y Sesiwn Fawr ; yr oedd yn aelod seneddol dros sir Fynwy yn y Senedd Fer , 1640 . Ochrodd gyda'r brenin yn y Rhyfel Cartref ; carcharwyd ef pan gwympodd tref Henffordd fis Rhagfyr 1645 ; a chollodd ei le fel barnwr yn 1647 . Yn 1660 , penodwyd ef yn geidwad seliau'r llys yn ei hen gylchdaith, ond bu f. cyn diwedd y flwyddyn, yn 76 oed, a chladdwyd ym meddrod ei deulu yn Llanofer . Ymddiddorai mewn cerddoriaeth , impio coedydd , a llunio pysgodlynnoedd ; a chyhoeddodd yn 1657 Organon Salutis (a aeth i dri argraffiad), ar iechyd, yn disgrifio dyfais i lanhau'r gwddf o'r tu fewn, gyda sylwadau ar dybaco a choffi.

Ffynonellau:

  • Oxford Dictionary of National Biography ;
  • W. R. Williams , The history of the Great Sessions in Wales, 1542-1830 together with the lives of the Welsh judges, and annotated lists of the chamberlains and chancellors, attorney generals, and prothonotaries of the four circuits of Chester and Wales (Brecknock, 1899) , 132-3.
  • Am ei deulu (yn wreiddiol o Romsey, Hants) gw. yr ach yn Theophilus Jones , History of the County of Brecknock (3ydd arg.), iii, 176-8; iv, 258-9 (a'r fynegai);
  • hwy unwaith bioedd y naill ran o stad Gwern-vale, Cerrig-hywel — gw. yr ysgrif ar deulu Proger , a bioedd y rhan arall o'r stad honno.

Awdur:

Yr Athro Emeritus Robert Thomas Jenkins, C.B.E., D.Litt., Ll.D., F.S.A., (1881-1969), Bangor

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54