Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZSAUNDERS , WILLIAM ( 1806 - 1851 ), bardd a llenor ;

g. 17 Ionawr 1806 yn Gwarcwm , Llanllwni , sir Gaerfyrddin , mab i Evan Saunders , amaethwr . Addysgwyd ef yn ysgol Castell Hywel ac ysgol ramadeg (Annibynnol) Caerfyrddin . Prentisiwyd ef yn argraffydd , a bu'n gweithio gyda Samuel Williams , Aberystwyth . Yn ystod y tymor hwnnw daeth i amlygrwydd fel bardd , ac enillodd wobrwyon yn eisteddfod Caerfyrddin ac eisteddfodau eraill ar destunau megis ‘ Y Gwanwyn ,’ ‘ Yr Haf ,’ ‘ Yr Hydref ,’ ‘ Y Gaeaf ,’ ‘ Y Daran ,’ ‘ Y Môr ,’ ac am gyfieithiadau mydryddol. O 1830 hyd ei farw bu'n gweithio yn swyddfa argraffu a chyhoeddi William Rees [q.v.] , Llanymddyfri ; ceir llawer o'i waith prydyddol a llenyddol yng nghylchgronau'r cyfnod a gyhoeddid gan William Rees Yr Efangylydd , Yr Haul , Y Cylchgrawn . Golygodd gyfran o argraffiad Rice Rees [q.v.] o Cannwyll y Cymry . Y mae cyfrol lawysgrif o'i waith yn Llyfrgell Dinas Caerdydd . Bu f. 30 Mehefin 1851 .

Ffynonellau:

  • Geiriadur Bywgraffyddol o Enwogion Cymru , ii, 541.

Awdur:

Y Parchedig Ganon William Roger Hughes, B.A., (1898-1958), Bryneglwys, Corwen

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54