Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZWILLIAMS , HUGH (‘ Hywel Cernyw ’; 1843 - 1937 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr, llenor, a bardd ;

g. 13 Ebrill 1843 yn y Pentre , Llangernyw , mab Moses a Mary Williams . Dechreuodd gymryd diddordeb mewn llenyddiaeth yn ieuanc. Ceir penillion ac englynion o'i eiddo yn Yr Athraw am 1860 , pan nad oedd ond 17 mlwydd oed. Derbyniwyd ef i Goleg y Bedyddwyr . yn Llangollen , Ionawr 1863 . Ordeiniwyd ef i'r weinidogaeth yn Staylittle a Dylife , Rhagfyr 1865 . Yn 1868 symudodd i gymryd gofal eglwysi'r Bedyddwyr yng Nghynwyd , Corwen , a Charrog . Rhoddodd ofal yr eglwys yng Ngharrog i fyny yn 1879 gan gyfyngu ei weinidogaeth i'r ddwy flaenaf hyd 1918 , pryd yr ymddeolodd o'r weinidogaeth feunyddiol. Pregethai yn aml wedi hynny yn eglwysi'r cylch. Am rai blynyddoedd gwasnaethodd fel athro yng Ngholeg y Bedyddwyr yn Llangollen . Bu'n llywydd Undeb Bedyddwyr Cymru a Mynwy , 1892-3 . Yn 1932 anrhydeddwyd ef gan Brifysgol Cymru â'r radd o D.D. Cyfansoddodd lawer o emynau . Am dymor bu'n golygu Seren Gomer , y Greal , a'r Athraw . Ymhlith y cyfrolau a gyhoeddodd y mae Bannau Ffydd , 1900 , Yr Arweinydd Dwyfol , Cofiant Dr. Hugh Jones , 1884 , Nodiadau ar Epistolau Ioan a Judas , 1874 , Esboniad ar yr Efengyl yn ol Ioan , 1899-1900 (dwy gyfrol cydrhyngddo ef a'r Dr. Owen Davies , Caernarfon ), Christ the Centre , 1902 (cyfrol o bregethau Saesneg ). Cyhoeddodd hefyd nifer o bamffledau llai. Bu f. 3 Mai 1937 , a chladdwyd ef ym mynwent Corwen .

Ffynonellau:

  • Llawlyfr Cymanfa Bedyddwyr Dinbych, Fflint a Meirion (Bermo) , 1929 ;
  • Baptist Handbook , 1938 ;
  • cofiant gan T. R. Jones (llawysgrif).

Awdur:

Y Parchedig David Tudwal Evans (1877-1951), Llangollen

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54