Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZYOUNG , THOMAS ( 1507 - 1568 ), archesgob Caerefrog ;

g. yn Hodgeston , sir Benfro . Aeth i Neuadd Broadgates ( Coleg Pembroke heddiw), Rhydychen , lle y graddiodd B.A. 14 Mehefin 1529 , M.A. ar 19 Mawrth 1553 , B.C.L. ar 17 Chwefror 1538 , a D.C.L. ar 13 Chwefror 1566 , a daeth yn bennaeth ei neuadd , 1542-6 . Gwnaed ef yn ficer Llanfihangel Castell Gwallter ( Genau'r Glyn ), Ceredigion , yn 1541 , rheithor Hodgeston a Nash , 1542 , prebendari Trallwng , 1545 , a Thregaron , 1560 . Wedi ei ddewis yn gantor Tyddewi yn 1542 , daeth yno i breswylio yn 1547 , a bu'n un o arweinyddion y blaid a wrthwynebodd Ferrar [q.v.] . Dywedir iddo ffoi i'r Cyfandir yn ystod teyrnasiad Mari , ond ni ellir olrhain ei alltudiaeth ymhlith cofnodion Cyfandirol. Yn 1559 , bu'n un o ymwelwyr brenhinol esgobaethau Cymru , ac etholwyd ef yn esgob Tyddewi , 6 Rhagfyr 1559 . Ar sail cymeradwyaeth Parker etholwyd ef yn archesgob Caerefrog , 27 Ionawr 1561 . Fel archesgob a llywydd cyngor y Gogledd , bu'n flaenllaw yn hyrwyddo trefniant crefyddol Elisabeth , ond cafodd ei feirniadu am gamddefnyddio eiddo tymhorol ei esgobaeth. Bu f. 26 Mehefin 1568 , a chladdwyd ef yn eglwys gadeiriol Caerefrog . Priododd (1) â merch George Constantine , a (2) â Jane Kynaston , Estwick, Staffs. , a ddug iddo un mab, Syr George Young .

Ffynonellau:

  • Oxford Dictionary of National Biography ;
  • Calendar of State Papers, Domestic Series a Calendar of … State Papers … relating to the negotiations between England and Spain ;
  • Foxe , Acts and Monuments of these latter and perilous days (1563) ;
  • Garrett , The Marian Exiles, a study of the origins of Elizabethan Puritanism (1938) ;
  • Le Neve , Fasti Ecclesiae Anglicanae (1854) ;
  • Wood , Athenae Oxonienses (1813–20) ;
  • E. Yardley , Menevia Sacra. Arch. Camb. (1927) .

Awdur:

Syr Glanmor Williams, M.A., Abertawe

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54