Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZATKIN , JAMES RICHARD , Barwn Atkin , ( 1867 - 1944 ) barnwr .

Ganwyd 28 Tach. 1867 yn Queensland , mab hynaf Robert Travers Atkin , Fernhill , swydd Cork , aelod o senedd Queensland . Cafodd ei addysg yng ngholeg Crist , Aberhonddu , a choleg Magdalen , Rhydychen . Gwnaed ef yn fargyfreithiwr yn Gray's Inn , 1891 , yn ‘ BencherGray's Inn , 1905 , yn Farnwr yr Uchel-lys , 1913-19 , a daeth yn Arglwydd Farnwr y Llys Apêl , 1919-28 . Llanwodd swyddi ereill hefyd — rhai ohonynt ynglyn â Rhyfel 1914-1918 ; gw. Who's Who , 1943 . Pr. Lucy Elisabeth (m. 1939 ), merch hynaf William Hemmant , Bulimba , Sevenoaks . Bu'n byw am flynyddoedd yn Craig-y-don , Aberdyfi .

Yr oedd yn aelod o Gyngor coleg Crist , Aberhonddu , ac o Gyngor coleg Aberystwyth ; ef oedd cadeirydd yr adran gyfreithiol yng ngholeg Aberystwyth .

Saif dyfarniadau'r barnwr Atkin yn uchel iawn ym marn cyfreithwyr ; e.e., ei ddyfarniad yn Nhy'r Arglwyddi yn achos Liversidge v. Anderson i amddiffyn rhyddid ein dinasyddion rhag ymyrraeth swyddogion. Ond ei brif wasanaeth i'r gyfraith oedd ei ddymuniad cryf i weld gwneud dysgu'r gyfraith yn rhan o drefn addysg gyffredinol. I'r amcan hwn rhoddodd nifer o ddarlithiau ar y gyfraith i ysgolion. Dymunai weld dosbarth iadau yn y colegau i gyfrannu addysg yn y gyfraith i leygwyr nad oedd yn amcanu myned yn gyfreithwyr . I'r un amcan ysgrifennodd ragymadrodd i lyfr Dr. Edward Jenks ar gyfraith Lloegr .

Atkin oedd cadeirydd y ddirprwyaeth a benodwyd gan yr Arglwydd Ganghellor Sankey i ystyried sefyllfa gyfoes addysg yn y gyfraith. Dywedai nad oedd yr un esgus am nad oedd i'r gyfraith yr un pwysigrwydd mewn addysg gyffredinol ag oedd yn bod yn amser Fortescue , Locke , a Blackstone . Mewn canlyniad i'w ymdrechion i ledaenu addysg gyfreithiol pasiwyd yn ddiweddar y ddeddf i estyn cynorthwy cyfreithiol i rai heb foddion digonol, dan yr enw ‘ Legal Aid ’; ac iddo ef y mae'n ddyledus fod y symudiad hwn wedi derbyn cydymdeimlad cyffredinol.

Cafodd Atkin ei wneud yn farchog yn 1913 , yn aelod o'r Cyngor Cyfrin yn 1919 , ac yn farwn yn 1928 . Bu f. 25 Meh. 1944 .

Ffynonellau:

  • Who's who? , 1943 ;
  • gwybodaeth bersonol.

Awdur:

Thomas Arthur Levi, M.A., B.C.L., Ll.B., (1875-1954), Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1970