Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZDAVIES , GEORGE MAITLAND LLOYD ( 1880 - 1949 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd ac apostol heddwch ;

g. 30 Ebrill 1880 yn Peel Road , Sefton Park , Lerpwl , yn fab i John a Gwen Davies . Bedyddiwyd ef yn G. M. Temple Davies : ef a wnaeth y cyfnewid yn ei enw. Masnachwr te oedd ei dad a'i wreiddiau yn Sir Aberteifi , a merch i John Jones , Tal-y-sarn ( 1796 - 1857 , q.v.) oedd ei fam. Addysgwyd ef yn Lerpwl ac aeth yn gynnar i wasanaeth y Bank of Liverpool . Penodwyd ef yn rheolwr cangen yng Ngwrecsam yn 1908 , a daeth yn swyddog yn yr R.W.F. (y tiriogaethwyr) . Yn 1913 gadawodd y banc i fod yn ysgrifennydd y Welsh Town Planning and Housing Trust a thua'r adeg yma rhoddodd heibio'i swydd filwrol: ymhen y flwyddyn ymdaflodd i waith amser llawn (a di-dâl) gyda Chymdeithas y Cymod . Pr. yn Finchley , 5 Chwef. 1916 , â Leslie Eleanor Royde-Smith , chwaer Naomi Royde-Smith y nofelydd , a ganwyd iddynt un ferch, Jane Hedd . Oherwydd ei safiad yn erbyn rhyfel carcharwyd ef lawer gwaith yn ystod 1917-19 . Yn 1923 etholwyd ef yn aelod seneddol dros Brifysgol Cymru fel heddychwr Cristionogol , ac fel cyfringennad gwnaeth waith pwysig dros heddwch yn yr ymgyflafareddu a fu rhwng Lloyd George a De Valera er enghraifft. Collodd ei sedd yn yr etholiad dilynol ac yn 1926 ordeiniwyd ef yn weinidog yn Eglwys y M.C. Bu'n gofalu am eglwysi Tywyn (S) a Maethlon 1926-1930 . Clywodd alwad cyni deheudir Cymru a threuliodd flynyddoedd i weithio ymhlith dioddefwyr y dirwasgiad ym Mynwy a Morgannwg gan symud yn 1932 i Faes-yr-Haf , yn y Rhondda , sefydliad a agorwyd gan y Crynwyr . Aeth i fyw i Ddolwyddelan yn 1946 ac er mai bregus oedd ei iechyd daliai i bregethu ac i annerch. Bu f. 16 Rhag. 1949 a'i gladdu yn Nolwyddelan .

Yr oedd yn un o'r cymeriadau mwyaf a gwreiddiolaf a fagodd ein cenedl; yn ŵr hardd, cyfareddol ei bersonoliaeth, a chylch ei gyfeillion agos yn cynnwys uchelwyr a thlodion o lawer gwlad. Fe'i cysegrodd ei hun i'r ddelfryd y credai mor angerddol ynddi — cael cymod rhwng gwlad a gwlad, rhwng dyn a dyn. Ysgrifennodd lawer i gylchgronau a phapurau Cymraeg a Saesneg , a chyhoeddodd hanes ei genhadaeth Pererindod Heddwch , a hanes ei deulu, Atgofion Tal-y-sarn . Yn 1950 cyhoeddwyd Pilgrimage of Peace , detholiad o'i ysgrifau.

Ffynonellau:

  • Ysgrif A. Dan Thomas , Y Goleuad , 11 Ion. 1950 ;
  • Y Faner , 21, 28 Rhag. 1949 ;
  • Dr. C. E. Raven yn Pilgrimage of Peace (Llundain, 1950) ;
  • papurau ei frawd.
  • J. Glyn Davies , yn y Llyfrgell Genedlaethol;
  • adnabyddiaeth bersonol.
  • [Gw. hefyd Heddychwr Mawr Cymru (Caernarfon, 1967-1968) , 2 gyf., gan E. H. Griffiths , Caernarfon 1967-8 ].

Awdur:

Y Parchedig John Ellis Meredith, (1905-81), Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1970