Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZEVANS , CARADOC ( 1878 - 1945 ), awdur ;

g. 31 Rhag. 1878 yn Pant-y-croy , Llanfihangel-ar-Arth , sir Gaerfyrddin , mab William Evans , arwerthwr , a Mary (née Powell ) — a'i fedyddio o dan yr enw David . Treuliodd y rhan fwyaf o'i febyd yn Lan-las , Rhydlewis , gan fynychu ysgol y bwrdd yno cyn cael ei brentisio mewn busnes gwerthwr dilladau , etc. Bu'n gweithio fel cynorthwyydd mewn siopau yng Nghaerfyrddin , Caerdydd , a Llundain . Yn Llundain âi i ddosbarthiadau yn Toynbee Hall a'r Working Men's College yn Crowndale Road a meistrolodd gelfyddyd ysgrifennu. Dechreuodd ysgrifennu i newyddiaduron a chylchgronau ar ei ben ei hun, sef fel ‘free lance’, eithr bu hefyd ar staff olygyddol rhai cylchgronau — yn enwedig Ideas a T.P.'s Weekly . Ymddangosodd ei ystorïau cynharaf yn yr English Review , 1914 . Ei gyfrol gyntaf oedd My People , 1915 . Parodd y gwaith hwn dramgwydd mawr i nifer helaeth iawn o'i gyd- Gymry , megis y gwnaeth popeth bron a ysgrifennodd ef wedi hynny. Cyhoeddodd bump casgliad o ystorïau byrion — My People 1915 ; Capel Sion , 1916 ; My Neighbours , 1919 ; Pilgrims in a Foreign Land , 1942 ; The Earth Gives All and Takes All , 1946 ; pump o nofelau — Nothing to Pay , 1930 , ydyw'r gorau ohonynt; drama, Taffy , 1923 ; a Journal , a gyhoeddwyd wedi ei farw. Bu hefyd yn gwneud gwaith cynorthwyydd i ysgrifenwyr eraill. Rhestrir ei ystorïau gorau gyda rhai gorau ysgrifenwyr ei gyfnod. Yn 1934-35 dychwelodd i Gymru a bu'n helpu i redeg theatr yn Aberystwyth . Yn 1939 ymsefydlodd yn Aberystwyth ac wedyn yn New Cross gerllaw. Pr. ddwywaith, (1), 1907 , Rose Ware (ysgarwyd hwynt ar 8 Mawrth 1933 ), a (2), Mai 1933 , Marguerite Helène ( Oliver Sandys , y nofelydd ), merch Cyrnol H. P. Jervis . Ni fu iddo blant. Bu f. 11 Ion. 1945 (10 yn ôl Who Was Who ) yn New Cross .

Ffynonellau:

  • Western Mail
  • Oliver Sandys , Caradoc Evans (Llundain, 1946) ;
  • G. H. Green , rhagair i The Earth Gives All and Takes All. [Tales. With a memoir of Caradoc Evans by George H. Green. With a portrait.] (Llundain, 1946) ;
  • Catalog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Awdur:

Yr Athro Gwyn Jones, M.A., (1907-99), Aberystwyth / Caerdydd

Blwyddyn Cyhoeddi: 1970