Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMORGAN , JOHN LLOYD ( 1861 - 1944 ), barnwr llys sirol 1910-26 ;

g. 13 Chwef. 1861 , yng Nghaerfyrddin , mab y Parch. W. Morgan , gweinidog gyda'r Annibynwyr ac athro yng ngholeg Presbyteraidd Caerfyrddin , a'i wraig Margaret , merch Thomas Rees , Capel Tyddist , Llandeilo . Cafodd ei addysg yng ngholeg Tattenhall , swydd Stafford , a choleg y Drindod , Caergrawnt . Daeth yn ynad heddwch yn siroedd Caerfyrddin , Penfro , a Morgannwg ; bu'n aelod seneddol (Rhyddfrydwr) dros orllewin Sir Gaerfyrddin , 1889-1910 , ac yn gofiadur Abertawe 1909-11 . Ysgrifennodd gofiant i'w dad ( Llundain , 1886 ) a bu'n noddwr i rai o achosion crefyddol Caerfyrddineglwys Heol Undeb (capel ei dad) yn eu plith. Bu f. 17 Mai 1944 , a chladdwyd ef ym mynwent capel Heol Undeb , Caerfyrddin .

Ffynonellau:

  • Who's who in Wales , 1937 ;
  • Report of the South Wales Congregational Union (1944-1945) , 1944-5 .

Awdur:

Y Parchedig Thomas Mardy Rees, (1871-1953), Castell Nedd

Blwyddyn Cyhoeddi: 1970