Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMORGAN , ALFRED PHILLIPS ( 1857 - 1942 ), cerddor ;

g. 21 Mai 1857 yn Rhymni , mab David Price a Levia Phillips Morgan . Symudodd y teulu i fyw i Bwllgwilym ger Cefn-bedd-Llywelyn , ac yn ddiweddarach i Lanfair-ym-Muallt . Addysgwyd ef yn Ysgol Waddol y dref honno, ac wedi hynny bu am gwrs o addysg gerddorol yng ngholeg Aberystwyth o dan Dr. Joseph Parry a chafodd wersi gan Goleg y Tonic Solffa . Enillodd lawer o wobrwyon am gyfansoddi tonau , ac am ganu (bariton) yn yr eisteddfodau. Penodwyd ef yn arweinydd Cymdeithas Gorawl Buallt , ac enillodd y côr yn eisteddfodau cenedlaethol Lerpwl , 1897 , a Blaenau Ffestiniog , 1898 , ac mewn eisteddfodau pwysig eraill. Cyfansoddodd gerddoriaeth i'r ‘ Te Deum ’ a ‘ Gweddi'r Arglwydd ’, a bu ei donau, ‘ Treflys ’ a ‘ Dyfed ’ yn boblogaidd, a phery ei dôn ‘ Cefn-bedd-Llewelyn ’ i gael ei chanu, a'i chynnwys yn yr holl gasgliadau. Ceir anthemau a rhangan o'i waith yn Y Cerddor . Dewiswyd ef yn organydd , côrfeistr , a blaenor yn eglwys Bresbyteraidd Alpha , Llanfair-ym-Muallt , a chyflawnodd y swydd hyd ei farwolaeth. O dan ei arweiniad perfformiodd y côr amryw o gyfanweithiau'r meistri. Yr oedd yn aelod o bwyllgor unedig y Church Hymnary , ac o Bwyllgor Addysg Sir Frycheiniog . Bu f. 8 Chwef. 1942 , a chladdwyd ef ym mynwent Llanfair-ym-Muallt .

Ffynonellau:

  • Y Cerddor , Tach. 1898 ;
  • Treasury (Caernarfon) , June 1942 .

Awdur:

Robert David Griffith, M.A., (1877-1958), Hen Golwyn

Blwyddyn Cyhoeddi: 1970