Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZNICHOLSON , WILLIAM JOHN ( 1866 - 1943 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr ;

g. 23 Rhag. 1866 , yn 14 Vrondeg Street , Bangor , mab William Nicholson ( Bywg. 645) . Derbyniwyd ef i Goleg Aberhonddu yn 1886 a threuliodd y flwyddyn gyntaf yng ngholeg y Brifysgol , Caerdydd . Ym Mai 1889 ordeiniwyd ef yn weinidog eglwys Seisnig S. Paul's , Abertawe . Yn 1892 ymsefydlodd yn weinidog eglwys Salem , Porthmadog , ac yno yr arhosodd hyd 1940 pryd y gorfu iddo ymddeol oherwydd afiechyd ac amhariad ar ei olygon . Bu'n gadeirydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg , 1929-30 .

Etifeddodd gryn lawer o ddawn ei dad fel pregethwr a daeth i'r rheng flaenaf yn ifanc a chadwodd ei boblogrwydd i'r diwedd. Yr oedd wrth reddf yn bregethwr ac nid ymrwystrodd â nemor ddim y tu allan i'r pulpud; yr oedd yn fyfyriwr diwylliedig ac ni adawodd i'w ddawn fyned yn feistr arno; meddai arabedd a'i gwnai'n gymeriad ar ei ben ei hun ymysg ei frodyr. Bu f. 25 Tach. 1943 yn 77 oed a chladdwyd ym Mhorthmadog .

Ffynonellau:

  • Y Tyst , 2, 9, 16 Rhag., 1943 .

Awdur:

Y Parchedig Richard Griffith Owen, M.A., (1890-1973), Bangor

Blwyddyn Cyhoeddi: 1970