Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZJENKINS , EVAN ( 1781 - 1863 ), emynydd ;

g. yn rhan uchaf plwyf Llansamlet , sir Forgannwg . Gwehydd oedd ef, a bu'n gweithio am beth amser yng Nghastell Nedd a Llantrisant , ond dychwelodd i Lansamlet lle daeth yn aelod ac yn flaenor yng Nghapel-y-Cwm (M.C.) . Aeth ei ddau fab (o ddwy briodas) i Abertawe fel gwehyddion , ac ymaelodi yn eglwys Trinity (M.C.) yno. Ymunodd eu tad â hwy, ond cerddai allan yn gyson i'r oedfaon yng Nghapel-y-Cwm . Pery un emyn o'i eiddo (yn dechrau — Duwioldeb yn ei grym … ) yn boblogaidd o hyd, ac ymddengys mewn llyfrau emynau diweddar. Bu f. 4 Ebrill 1863 , yn 82 oed, a chladdwyd ef o flaen Capel-y-Cwm .

Glöwr oedd ei frawd hynaf, WILLIAM JENKINS , g. 18 Ebrill 1779 , ac yr oedd hefyd yn geidwad capel Philadelphia (M.C.) , Treforys . Ysgrifennodd ef farwnadau ac emynau (yn arbennig marwnad John Evans , Llwynffortun , 1779 - 1847 ) . Argraffwyd rhai o'i emynau gan Daniel Evans ( 1774 - 1835 ) yn ei gasgliad Swp o Ffigys , a gosodwyd un fel anthem gan D. Emlyn Evans .

Ffynonellau:

  • W. Samlet Williams , Hanes a Hynafiaethau Llansamlet (History & antiquities of Llansamlet) (Dolgellau, 1908) , 21-5;
  • Hanes Methodistiaeth Gorllewin Morgannwg sef hanes Eglwysi y Methodistiaid Calfinaidd yng Ngorllewin Morgannwg, o ddechreuad Methodistiaeth hyd o gylch y flwyddyn 1870 (1916) , i, 158-9, 203-4;
  • W. A. Griffiths , Hanes Emynwyr Cymru (Caernarfon, 1907) , 102-3;
  • J. Thickens , Emynau a'u Hawduriaid (1945) ;
  • gwybodaeth gan Garfield H. Hughes, Aberystwyth .

Awdur:

Yr Athro Emeritus Robert Thomas Jenkins, C.B.E., D.Litt., Ll.D., F.S.A., (1881-1969), Bangor

Blwyddyn Cyhoeddi: 1970