Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZJONES , OWEN ( 1825 - 1900 ), clerigwr a cherddor ;

g. yn 1825 ym Mhontruffydd , Bodfari , sir Ddinbych , ond pan oedd yn faban, symudodd ei rieni, Joseph (bu f. 1865 ), a Sarah Jones i Ryd Orddwy , Y Rhyl . Yn 1849 aeth i S. Bees , ac yn 1851 ordeiniwyd ef a'i drwyddedi i Altrincham . Aeth oddi yno yn 1853 i Ysgeifiog fel curad i Rowland Williams , yr hynaf . Yn ddiweddarach ( 1855-7 ) bu'n gurad parhaol Capel Garmon , ond yn 1857 penodwyd ef yn ficer Pentrefoelas , lle y bu hyd ei wneud yn ficer Bodelwyddan yn 1892 . Yn 1895 rhoddwyd iddo brebend y Faenol , h.y., cantoraeth Llanelwy . Er iddo gyhoeddi anthemau , credai nad oedd y math o gerddoriaeth a geid mewn eglwysi cadeiriol yn gydnaws ag anian y Cymro , a gwell oedd ganddo roddi pwyslais ar ganu cynulleidfaol. Yn ystod ei arhosiad ym Mhentrefoelas , cyhoeddodd ( Wrecsam , d.d., un yn 1867 ) ddau gasgliad o garolau Nadolig o'i waith ei hun — cynhwysir un o'r carolau yn yr Oxford Book of Carols . Cydolygodd ef a Shadrach Pryce (gw. tan PRYCE , John , Hymnau Hen a Diweddar ( 1869 — deuddeg argraffiad erbyn 1891 ), a gynhwysai chwe emyn-dôn gan Jones ei hun. ‘ Beuno ’ oedd y mwyaf adnabyddus ohonynt. Yr oedd yn ustus heddwch dros sir Ddinbych . Bu f. 13/14 Medi 1900 , a chladdwyd ef ym Mhentrefoelas . Buasai ei wraig a thri o'i chwe phlentyn farw o'i flaen.

Ffynonellau:

  • Crockford's Clerical Directory ;
  • Thomas , A History of the Diocese of St. Asaph , i, 336;
  • Baner ac Amserau Cymru , 19 Medi 1900 ;
  • Y Geninen , Mawrth 1901 , 49-51;
  • Owen Williams , Awduron Sir Ddinbych a'u gweithiau (1937) , 89;
  • R. D. Griffith , Hanes canu cynulleidfaol Cymru (Caerdydd, 1948) , 97, 176.

Awdur:

Yr Athro Emeritus Robert Thomas Jenkins, C.B.E., D.Litt., Ll.D., F.S.A., (1881-1969), Bangor

Blwyddyn Cyhoeddi: 1970