Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZLLWYD , ROBERT ( Bywg. , 562)

Darllener The Plaine Mans Path-way (nid ‘ Plain Pathway ').

Atodiadau a chywiriadau:

LLWYD , ROBERT , ‘o'r Waun ’ ( 1565 - 1655 ), clerigwr a llenor ;

g. yn sir Gaernarfon . Ymaelododd yng Ngholeg Eglwys Crist , Rhydychen , 29 Hydref 1585 , a graddiodd yn B.A. 6 Gorffennaf 1588 , M.A. , 10 Gorffennaf 1591 . Bu'n rheithor Helygain ( Halkin ), 1594-1626 , ficer Wrecsam , 1595-1640 , ficer y Waun ( Chirk ), 1615-50 , ac yn brebendari Meliden a thrysorydd Llanelwy , 1624-48 . Bu hefyd yn rheithor segurswydd Llandysul , sir Drefaldwyn , 1625 ; claddwyd ei ferch, Jane , yno, yn 1633 . Yr oedd yn un o'r ychydig glerigwyr a amcanai at godi safon grefyddol y Cymry trwy baratoi llenyddiaeth ddefosiynol ar eu cyfer. Cyhoeddodd Pregeth ynghylch Edifeirwch , cyfieithiad o waith Arthur Dent , Presbyteriad Seisnig , yn 1629 . Yn 1630 , ar gais John Hanmer , esgob Llanelwy cyhoeddodd Llwybr Hyffordd yn cyfarwyddo'r anghyfarwydd i'r nefoedd, etc. , cyfieithiad o'r Plain Pathway to Heaven gan Dent . Dywedir mai ef hefyd a olygodd ‘ Feibl Bach ’ 1630 . Heblaw cyfieithu ei hun, bu'n athro i Rowland Vaughan [q.v.] . Difuddiwyd ef o ficeriaeth y Waun gan gomisiynwyr y Werinlywodraeth yn 1650 , ond cafodd gadw £20 y flwyddyn o incwm y fywoliaeth. Bu f. yn 1655 .

Ffynonellau:

  • Alumni Oxonienses , 1500 - 1714 , iii, 929;
  • Enwogion y Ffydd (1880) , i, 151-8;
  • W. J. Gruffydd , Llenyddiaeth Cymru o 1450 hyd 1600 , 112-3;
  • T. Richards , A History of the Puritan Movement in Wales (1920) , 10, 117, 139;
  • W. Rowlands , Llyfryddiaeth y Cymry (Llanidloes, 1869) , 104-6, 110-1;
  • Thomas , A History of the Diocese of St. Asaph , i, 341, 528; ii, 318.

Awdur:

Syr Glanmor Williams, M.A., Abertawe

Blwyddyn Cyhoeddi: 1970