Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMILLINGCHAMP , BENJAMIN ( 1756 - 1829 ; Bywg. , 596)

Nid mab i Joseph Millingchamp oedd ef, eithr ŵyr, mab ei frawd Benjamin .

Atodiadau a chywiriadau:

MILLINGCHAMP , BENJAMIN ( 1756 - 1829 ), caplan yn y llynges, a chasglwr llyfrau a llawysgrifau dwyreiniol ;

g. yn 1756 , mab Joseph Millingchamp , pennaeth tollfa‘r Llywodraeth (‘ Comptroller of the Customs ’) yn nhref Aberteifi , a‘i wraig Anne ( Gambold ) . O ysgol Ystrad Meurig aeth i Rydychen , gan ymaelodi 12 Chwefror 1773 o Goleg y Frenhines , a symud i Goleg Merton cyn graddio yn 1777 . Ordeiniwyd ef yn ddiacon , 9 Awst 1778 , gan J. Yorke , esgob Tyddewi . Ar 4 Medi ‘r un flwyddyn apwyntiwyd ef yn gaplan ar y Superbe , llong y llyngesydd Syr Edward Hughes , a hwyliodd i‘r India yn gynnar yn 1779 . Bu allan o‘r wlad am 18 mlynedd, gan dreulio‘r blynyddoedd o Orffennaf 1782 ymlaen yn gaplan yn Fort St. George , Madras . Yno dechreuodd ddysgu iaith Persia , a daeth yn hyddysg ynddi; casglodd hefyd lyfrau a llawysgrifau Perseg a rhai dwyreiniol eraill (y maent yn Ll.G.C. er 1912 ). Gadawodd yr India yn derfynol yn 1796 a dychwelodd i Brydain . Priododd, 1798 , Sarah Rawlinson , Grantham , ac ymgartrefodd gyda‘i wraig ym Mhlas Llangoedmor , gerllaw Aberteifi . Cafodd rai bywiolaethau a swyddi eglwysig yng Nghymru a Lloegr , gan ddyfod yn archddiacon Caerfyrddin yn 1825 — manylion yn N.L.W. MS. 13737 . Cymerodd radd D.D. yn Rhydychen yn 1821 . Cyhoeddwyd (yng Nghaerfyrddin , 1812 ) A Sermon preached at St. Peter‘s Church, Carmarthen, on Thursday, July 4th, 1811, before the Society for Promoting Christian Knowledge and Church Union in the Diocese of St. Davids. … By the Rev. Benjamin Millingchamp . Bu f. 6 Ionawr 1829 a chladdwyd ef yn Llangoedmor .

Ffynonellau:

  • ‘Life and Letters of … Benjamin Millingchamp…. by Herbert Millingchamp Vaughan , 1940 ,’ sef NLW MS 13737, a‘r cyfeiriadau a roddir yno;
  • Jane Porter , The Two Little Princes of Persia , Llundain, 1801 , 1801 ;
  • N.L.W. Catalogue of Oriental Manuscripts Persian, Arabic, and Hindustani , Aberystwyth, 1916 , 1916 ;
  • H. M. Vaughan , ‘The Millingchamps of Cardigan.’ yn West Wales Historical Records , 1910–29 , v, 104-12.

Awdur:

Syr William Llewelyn Davies, M.A., LL.D., F.S.A. (1887-1952), Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1970