Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMILLS-ROBERTS , ROBERT HERBERT ( 1862 - 1935 ), llawfeddyg a chwaraewr pêl droed ;

g. 5 Awst 1862 yn Ffestiniog , yn fab i Robert Roberts , Plasmeini , prif-oruchwyliwr chwareli Oakeley . Ar ôl bod yng ngholeg y Brifysgol , Aberystwyth , aeth Mills-Roberts i ysbyty S. Thomas , a gorffennodd ei hyfforddiant yn 1887 . Gwnaed ef yn F.R.C.S. (Caeredin) yn 1893 . Pan ddechreuodd rhyfel De Affrica yr oedd yn llawfeddyg yn ysbyty chwareli Dinorwig , ond aeth allan i ymuno ag A. W. Hughes yn yr Ysbyty Gymreig yn Ne Affrica . Enillodd gymeradwyaeth swyddogol am ei waith a gwnaed ef yn C.M.G. Gwasanaethodd hefyd yn rhyfel 1914-19 . Mae'n bosibl, fodd bynnag, mai fel chwaraewr pêl droed y cofir amdano orau. Bu'n aelod o dîm ei ysbyty, tîm y Corinthians , a thîm Cymru . Bu'n geidwad y gôl yn nhîm Preston North End yn 1888-9 , fel y bu Cymro arall, James Trainer . Cymerodd Mills-Roberts le Trainer yn nhim Preston yn y gornestau am gwpan Lloegr , ac yn ystod y gystadleuaeth honno ni ollyngodd y bêl i'r rhwyd unwaith. Bu f. 27 Tach. 1935 .

Ffynonellau:

  • Who was who? ;
  • darnau o'r wasg;
  • gwybodaeth gan ei nai, Mr. E. B. H. Mills-Roberts, Bulawayo ;
  • Y Rhedegydd , 5 Rhag. 1935 .
  • Cymru (O.M.E.) XLVII, 73;
  • North Wales Chronicle , 6 Rhag. 1935 ;
  • The Times , 30 Tach. 1935 .

Awdur:

Yr Athro Emeritus Robert Thomas Jenkins, C.B.E., D.Litt., Ll.D., F.S.A., (1881-1969), Bangor

Blwyddyn Cyhoeddi: 1970