Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMORGAN ELFEL ( Bywg. , 600-1)

Cl. ef 25 Awst 1563 yn Llanandras . Gw. Crwydro Sir Faesyfed , II, 17, gan Ff. Payne .

Atodiadau a chywiriadau:

MORGAN ELFEL ( fl. circa 1528-41 ), bardd .

Cadwyd peth o'i waith mewn llawysgrifau — canu traddodiadol i foneddigion ei gyfnod yn Neheudir Cymru . Ceir cywyddau i Syr Siôn Mathau o Radur a Sioned ferch Syr Tomas Phylip o gastell Pictwn , ac awdl i Lewys Gwynn o Dref Esgob . Ceir hefyd nifer o gywyddau ac englynion i Gruffudd Dwn (o Ystrad Merthyr ) a'i deulu, a dau ohonynt yn llaw'r bardd ei hun ( Llanst. MS. 40 (73, 74) ).

Ffynonellau:

  • Cardiff Manuscripts 7, 13;
  • Llawysgrifau Llanstephan yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth 7, 40, 133, 134;
  • Merthyr Tydfil Manuscript ;
  • NLW MSS 970, 1591, 6511, 13062;
  • Llawysgrifau Peniarth yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth 79, 114.
  • Y mae'r dyddiadau a roir iddo yn ‘Dictionary of Welsh Biography.’ 27 cyf., N.L.W. MSS. 9251–77 , Enwogion Cymru. A Biographical Dictionary of Eminent Welshmen , 1852 , a William Owen Pughe , The Cambrian Biography , 1803 , yn rhy ddiweddar.

Awdur:

Miss Ray Looker, (Mrs Ray Morgan), Caerdydd / Rhymni

Blwyddyn Cyhoeddi: 1970