Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMORRIS , WILLIAM ( c. 1812? - 1886 ; Bywg. , 628)

Yn ôl Cyfrifiad 1851 trigai yn 47 High Street , Treffynnon . Disgrifia'i hun fel llyfrwerthwr 35 oed yn cyflogi chwe gweithiwr. Felly ganwyd ef tua 1816 .

Atodiadau a chywiriadau:

MORRIS , WILLIAM ( circa 1812? - 1886 ), cyhoeddwr llyfrau a chylchgronau Eglwysig ac argraffydd .

Ef oedd cyhoeddwr Yr Eglwysydd o'r cychwyn yn 1847 , yn Nhreffynnon hyd 1860 , ac ar ôl hynny parhaodd i gyhoeddi'r misolyn hwn yn Ninbych . Bu hefyd yn cyhoeddi 'r Cymro , wythnosolyn Eglwysig a Cheidwadol , yn y ddwy dref uchod. Ef hefyd a ysgrifennai lawer o gynnwys y ddau gyhoeddiad hyn. Yr oedd hefyd yn llyfrwerthydd ac yn siaradwr rhugl yn y ddwy iaith. Yn Ninbych , lle bu fyw o 1860 ymlaen, daeth yn aelod o'r cyngor trefol , yn ustus heddwch , ac yn bostfeistr , heblaw parhau'n argraffydd , cyhoeddwr , a llyfrwerthydd . Bu'n briod ddwywaith, a chafodd dri o feibion ac un ferch. Ei fab hynaf oedd y canon W. Morris , caplan i ddug Westminster yn Eaton Hall , sir Gaer ; ei ail fab oedd y canon Rupert Hugh Morris ( 1843 - 1918 ) [q.v.] , a fu'n olygydd Arch. Camb. Bu f. ar ôl hir waeledd ar 8 Hydref 1886 yn ei gartref, ‘ Gwilymfod ,’ a'i gladdu ym mynwent yr Eglwys Wen , Dinbych . (Anghywir yw'r adroddiad yn Y Faner iddo fyw 40 mlynedd yn Ninbych ; ac yn ôl yr un adroddiad yr oedd yn 85 yn marw. Yn ôl Bye-Gones , 74 oedd ei oed.)

Ffynonellau:

  • Bye–Gones, relating to Wales and the Border Counties , 1386 , 145;
  • Baner ac Amserau Cymru , 9 Hydref 1886 ;
  • Yr Haul , Tachwedd 1886 ;
  • ‘Dictionary of Welsh Biography.’ 27 cyf., N.L.W. MSS. 9251–77 ;
  • T. M. Jones , Llenyddiaeth fy Ngwlad , 1893 .

Awdur:

David Myrddin Lloyd, M.A., (1909-81), Aberystwyth / Yr Alban

Blwyddyn Cyhoeddi: 1970