Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMOSES , WILLIAM ( Bywg. , 633)

Yn ôl y Cambrian ( 24 Rhagfyr 1824 ) ar 27 Tach. y bu f.

Atodiadau a chywiriadau:

MOSES , WILLIAM (‘ Gwilym Tew o Lan Tâf ,’ neu ‘ Gwilym Tew ’; 1742 - 1824 ), bardd ;

g. yn 1742 ym Merthyr Tydfil . Ni chafodd fwy na saith mis o ysgol pan yn blentyn gan iddo orfod ennill ei fywoliaeth pan yn ifanc iawn. Ymdrechodd yn galed i'w ddisgyblu ei hun yn y grefft o sgrifennu barddoniaeth a hyn yn wyneb anawsterau mawr. Ni fu'n berchen ar ramadeg na geirlyfr Cymraeg hyd yn ddiweddar iawn yn ei oes, ond gymaint oedd ei gariad at y Gymraeg , ynghyd â'i allu naturiol, nes iddo lwyddo, yn y diwedd, i gyfansoddi nifer o benillion canmoladwy ar wahanol destunau. Yn 1808 cyhoeddodd ei gyfrol gyntaf o ganeuon, ac yn 1824 , ychydig cyn ei farw, ymddangosodd yr ail argraffiad yn dwyn y teitl Caingc y Gog; neu amryw gyfansoddiadau ar wahanol destunau yn cynnwys cynghorion, myfyrdodau, galarnadau, annerchiadau ( J. James , Merthyr Tydfil ). Bu f. 30 Tachwedd 1824 ym Merthyr Tydfil .

Ffynonellau:

  • Eminent Welshmen: a short biographical dictionary of Welshmen ... from the earliest times to the present (1908) ;
  • NLW MS 9267.

Awdur:

Dr Moelwyn Idwal Williams, M.A., Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1970