Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZPRITCHARD , EVAN ( Bywg. , 751)

Dilëer ‘ei gyfnither’, a gw. Trafodion Cymd. Hanes Arfon , XXVI, 52-71, am erthygl lawn gan T.P.

Atodiadau a chywiriadau:

PRITCHARD , EVAN (‘ Ieuan Lleyn ’; 1769 - 1832 ), bardd .

Digwydd ei enw weithiau fel Evan Richards , a'i enw barddol fel ‘ Ieuan ap Rhisiart ,’ ‘ Ifan Lleyn ,’ a ‘ Bardd Bryncroes .’ Mab ydoedd i Richard Thomas , saer maen , a Mary Charles , merch Charles Mark [q.v.] , Tŷ-mawr , Bryncroes , un o bregethwyr cynnar y Methodistiaid yn Llŷn . Yr oedd ei fam yn brydyddes bur nodedig. Tua 1795 ymfudodd ei rieni i America , a chymerth Ieuan ei gartref gyda'i daid yn Nhŷ-mawr , ac ar ôl ei farw ef, ym Mai 1795 , gyda'i ewythr Lewis Charles , yn yr un lle. Yn y cyfnod hwn bu'n athro ysgol yn Llanddeiniolen . Yn 1800 aeth i Loegr yn swyddog tollau . Dychwelodd i Gymru tua 1812 . Yn 1816 priododd ei gyfnither, Mary Roberts , Hen-dŷ , Bryncroes , a bu iddynt ddau fab a merch. Ar ôl dychwelyd i Lŷn bu'n cadw ysgol ym mhlwyf Bryncroes a'r plwyfi cyfagos hyd ei f., 14 Awst 1832 . Cystadleuodd droeon yn eisteddfodau'r cyfnod, e.e. yn Ninbych yn 1792 ar ‘ Cyflafan y Beirdd ,’ yn y Bala yn 1793 ar ‘ Tymhorau'r Flwyddyn ’ ac yn Ninbych yn 1828 ar ‘ Gwledd Belsassar .’ Ar 16 Hydref 1799 urddwyd ef a Dafydd Ddu Eryri a Gutyn Peris yn feirdd Cadair Gwynedd gan Iolo Morganwg pan oedd y gŵr hwnnw ar ei daith ym Môn ac Arfon . Yn Ionawr 1800 ymddangosodd y rhifyn cyntaf o gylchgrawn a elwid Greal neu Eurgrawn , wedi ei argraffu a'i gyhoeddi yng Nghaernarfon . Ar ei ddechrau ceir cywydd annerch gan Dafydd Ddu Eryri a rhagymadrodd gan ‘ Ieuan Lleyn ,’ a diau mai'r ddau hyn oedd y golygyddion , er na ddywedir hynny'n bendant. Nid ymddangosodd ond un rhifyn o'r cylchgrawn, ac y mae'n debyg mai'r rheswm am hynny oedd i Ieuan fynd i Loegr yn fuan wedyn. Cyhoeddwyd Caniadau Ieuan Lleyn ym Mhwllheli yn 1878 o dan olygiaeth Myrddin Fardd .’ Ysgrifennodd rai emynau sy'n adnabyddus hyd heddiw. (Ar hynny gw. J. Thickens , Emynau a'u Hawduriaid , 75.)

Ffynonellau:

  • W. O. Evans , ‘Beirdd a Llenorion Lleyn,’ yn Cyfansoddiadau Buddugol Eisteddfod Gadeiriol Sarn Meillteyrn, Awst 1883 (Sarn, 1884) , 104-13;
  • J. Jones (‘Myrddin Fardd’) Enwogion Sir Gaernarfon (1922) ;
  • 'Adgof uwch Anghof.' Llythyrau lluaws o Brif Enwogion Cymru (1883) , 19-20;
  • Additional Manuscript in the British Museum 15030 (150).

Awdur:

Syr Thomas Parry, D.Litt., (1904-85), Bangor / Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1970