Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZDAVIES , BEN ( 1878 - 1958 ), gweinidog (A) .

G. yn Llanboidy, Caerf. , 12 Ebr. 1878 , yn fab i Thomas Davies , gweithiwr ar ystad Maes-gwyn , a'i wraig Sarah . Wedi bwrw prentisiaeth fel saer celfi , aeth i ysgol yr Hen Goleg , Caerfyrddin yn 1901 a derbyniwyd ef i'r Coleg Presbyteraidd yno yn 1902 . Ordeiniwyd ef 28 Gorff. 1904 . Pr. Sarah , merch Benjamin a Mary Bowen o blwyf Eglwys Newydd , ger Caerfyrddin , a oedd yn llinach Samuel Bowen , Macclesfield ( 1799 - 1877 . Bu iddynt un ferch, Arianwen , a thri mab, Elwyn , Alun a Hywel .

Dechreuodd ei weinidogaeth yn eglwysi Siloh , Pontarddulais , a'r Hen Gapel , Llanedi . Aeth i Hermon , Plas-marl , Abertawe , yn 1907 a bu yno hyd 1914 . Gwasanaethodd yn Seion , Llandysul , o 1914 hyd 1924 . Symudodd i'r Capel Newydd , Llandeilo , lle bu hyd ei ymddeoliad yn 1954 , pan aeth i fyw i Sgeti , Abertawe . Bu f. 17 Medi 1958 a chladdwyd ef ym Mwlchnewydd , sir Gaerfyrddin .

Bu'n llywydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn 1947 , a'r flwyddyn honno ymwelodd â T.U.A. ar achlysur Cyngres Cynulleidfaolwyr y Byd yn Boston . Cyhoeddodd dair cyfrol: Siôn Gymro ( 1938 ), Cofiant Tomos Llanboidy ( 1953 ), a Coleg Presbyteraidd Caerfyrddin a'r genhadaeth ( 1957 ). Cyfrannodd yn gyson i gylchgronau ei enwad: Y Tyst , Y Dysgedydd , Cennad hedd a Tywysydd y plant , a hefyd i'r Genhinen . Pregethwr ysgrythurol ydoedd uwchlaw pob dim, a'i bersonoliaeth siriol, ei gorff lluniaidd a thal, a'i ddawn ymadroddi persain, yn ei wneud yn ffefryn am flynyddoedd lawer yn eglwysi ei enwad.

Ffynonellau:

  • Y Tyst , 24 Medi , 2 a 9 Hyd. 1958 ;
  • adnabyddiaeth bersonol.

Awdur:

Y Parch Iorwerth Jones (1913-92), Gorseinon

Blwyddyn Cyhoeddi: 1997