Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZFOSTER , IVOR LLEWELYN ( 1870 - 1959 ), datganwr ;

g. yn Tramroad , Pontypridd , 1 Mawrth 1870 , mab i Ebenezer Foster a Sarah (g. John ) o Ben-y-graig , Rhondda, Morg. Gadawodd yr ysgol yn 12 oed, a phan oedd yn 16, ac mewn masnach gyda'i ewythr , William Richards , Dinas , Rhondda , y dechreuodd astudio hen nodiant yn ei oriau hamdden, a chystadlu mewn eisteddfodau . Enillodd ar ganu yn eisteddfod flynyddol y Porth yn 1892 , 1893 ac 1894 , a dwywaith ar yr unawd baritôn yn yr Eist. Gen. ( Caernarfon 1894 a Llanelli 1895 ). Yn dilyn ei lwyddiant yn Llanelli trefnodd rhai o'i gyfeillion yn y Rhondda gyngherddau i'w gynorthwyo i gael addysg gerddorol; aeth i'r Coleg Cerdd Brenhinol yn Llundain , ym mis Mai 1896 , a bu yno am bedair bl. yn astudio gyda Henry Blower (llais), James Higgs (cynghanedd) a Villiers Stanford (opera). Enillodd dlws aur yn ystod ei flwyddyn gyntaf yn y coleg, a chyn terfyn ei gwrs yno dywedai Syr Hubert Parry mai ef oedd un o'r baritoniaid gorau a fu'n astudio yn y coleg. Portreadodd y cymeriad Don Pedro mewn perfformiadau o opera Stanford Much ado about nothing yn Covent Garden yn 1901 . Yn ddiweddarach, bu'n canu yn y cyngherddau promenâd ac yng nghyngherddau baledi Boosey yn Llundain , ac ymddangosodd am 27 o dymhorau'n olynol yng nghyngherddau'r Royal Albert Hall . Canodd hefyd mewn gwyliau cerddorol, gan gynnwys gŵyl Caerdydd (deirgwaith), a recordiodd ganeuon Cymraeg ar label Winner . Ar ôl ymneilltuo o waith cyhoeddus ymsefydlodd fel athro canu .

Pr., 29 Mai 1897 , â Mary Ann Jones , Tonypandy (bu hi f. 1971 ). Bu f. yn ei gartref ym Mhorth-cawl 29 Mawrth 1959 , ac amlosgwyd ei gorff yn Llanisien , Caerdydd . Yn 1962 cyfrannodd ei deulu £300 er mwyn sefydlu gwobr goffa yn dwyn ei enw yn y cystadleuthau i faritôn agored ac i faritôn dan 25 oed yn yr Eist. Gen.

Ffynonellau:

  • Who was who? ;
  • Y Cerddor , Mai 1902 ;
  • gwybodaeth gan ei fab, Rupert Foster, Porth-cawl .

Awdur:

Huw Williams, (1922-2002), Bangor / Prestatyn

Blwyddyn Cyhoeddi: 1997