Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZJONES , JOHN CHARLES ( 1904 - 1956 ), Esgob Bangor ;

g. 3 Mai 1904 , yn nawfed plentyn i Benjamin a Rachel Jones , Llan-saint, Caerf. Addysgwyd ef yn ysgol ramadeg Caerfyrddin , ac wedi graddio gyda dosbarth cyntaf mewn Hebraeg yng Ngholeg y Brifysgol , Caerdydd , 1926 , aeth ymlaen i Rydychen gydag ysgoloriaeth Hody i Goleg Wadham , lle'r enillodd y Junior LXX Prize ac ysgoloriaeth Pusey ac Ellerton 1927 . Graddiodd yn B.A. 1928 gyda dosbarth cyntaf mewn diwinyddiaeth, yn M.A. 1931 , a chafodd radd D.D. (Lambeth) 1950 . Dyfarnwyd ef yn ysgolor Kennicott yn 1928 , a threuliodd sesiwn 1928-29 yn Wycliffe Hall , Rhydychen . Ord. ef yn ddiacon gan Esgob Tyddewi yn 1929 , ac yn offeiriad 1930 ; bu'n gurad Llanelli 1929-33 , ac Aberystwyth 1933-34 lle'r oedd i ofalu am fyfyrwyr. Yn 1934 aeth i'r maes cenhadol, i goleg coffa'r Esgob Tucker , Mukono , Uganda , yn diwtor mewn diwinyddiaeth , ac o 1939-45 ef oedd warden ac unig lywodraethwr y coleg . Yn 1941 , gyda chymorth ei wraig ( Mary , ferch William Lewis o Gaerfyrddin , nyrs wrth ei galwedigaeth), agorodd adran i hyfforddi gwragedd yr offeiriaid brodorol . Dychwelodd i Gymru yn 1945 , yn ficer Llanelli ; fe'i cadeiriwyd yn Esgob Bangor ŵyl Ystwyll 1949 — y tro cyntaf erioed i'r seremoni gael ei chynnal yn Gymraeg . Bu f. ym Mangor , ar ei ffordd adref o ysgol S. Winifred , Llanfairfechan , nos Sadwrn 13 Hyd. 1956 , a chladdwyd ef ym mynwent Llandysilio 18 Hyd. Gadawodd weddw ac un ferch, Ann , gwraig Donald Lewis a benodwyd yn ficer Abertawe 1977 .

I'r saith ml. y bu'n Esgob Bangor cywasgodd lafur a dylanwad oes. Daeth â bywyd newydd i'r esgobaeth, ac undod a chadernid na welwyd eu tebyg erioed o'r blaen. Yr oedd y plwyfi mwyaf diarffordd yn ei adnabod, ac yr oedd yn esgob i bawb, ‘ yn perthyn i ni gyd ’, fel y dywedodd blaenor Methodist . Yn haf 1950 dilynodd mwy na phedair mil ef ar bererindod hyd ffordd y pererinion i Aberdaron . Yr oedd yr arddangosfa o drysorau eglwysi'r esgobaeth a gynhaliwyd ym Mangor 3-5 Mawrth 1953 yn gyfle i ddwyn pawb ynghyd yn ogystal ag i bwysleisio traddodiad ac etifeddiaeth a oedd yn ymestyn dros bedair c. ar ddeg. Ymgais i uno'r esgobaeth oedd y cylchgrawn chwarterol, Bangor Diocesan Gazette , a gychwynnodd yng Ngorff. 1954 .

Byddai'n hedeg i'r Dwyrain Canol i ymweld â'r lluoedd arfog , ac yn 1954 cymerodd ran yng nghynhadledd fyd-eang yr eglwysi Cristnogol yn Evanston ac yng nghynhadledd yr esgobion anglicanaidd ym Minneapolis .

Nid yw'n hawdd i'r sawl na welodd y gŵr bychan, eiddil hwn, amgyffred ei ysbrydoliaeth dawel a chadernid ei ffydd a'i obaith.

Ffynonellau:

  • Crockford's Clerical Directory ;
  • Y Llan , 19 a 26 Hyd. 1956 ;
  • Yr Haul a'r Gangell (Dinbych) , gaeaf 1956-57, 4-5 ;
  • North Wales Chronicle , 19 Hyd. 1956 ;
  • Bangor Diocesan Gazette , Ion. 1957 (rhifyn coffa);
  • adnabyddiaeth bersonol.

Awdur:

Dr Enid Pierce Roberts, M.A., D.Litt., Bangor

Blwyddyn Cyhoeddi: 1997