Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZJONES , MEIRION ( 1907 - 1970 ), addysgydd ;

g. yn Llithfaen, Caern. , 30 Gorff. 1907 , yn fab i Robert Owen Jones ac Annie Jones . Mynychodd ysgol gynradd Llithfaen , ysgol ramadeg Pwllheli a'r Coleg Normal , Bangor . Bu'n athro yn ysgol gynradd Corris , ( 1929-30 ), ysgol ganol Blaenau Ffestiniog ( 1930-39 ), prifathro ysgol gynradd Llandrillo ( 1939-45 ), prifathro ysgol gynradd Dyffryn Ardudwy ( 1945-50 ), a phrifathro ysgol gynradd y Bala ( 1950-70 ). Yn 1938 pr. Jane , merch Owen a Catrin Griffith , Derlwyn , Pwllheli , a bu iddynt ddwy ferch. Yn 1965 derbyniodd yr M.B.E. am ei wasanaeth i addysg yng Nghymru . Yr oedd yn un o'r saith aelod cyntaf o bwyllgor Cymreig y Cyngor Ysgolion . Urddwyd ef yn dderwydd yn Eist. Gen. y Barri 1968 am ei gyfraniad i ddiwylliant Cymru . Bu'n aelod o gyngor Urdd Gobaith Cymru , ysgrifennydd Eist. Gen. yr Urdd , Blaenau Ffestiniog , 1936 a'r Bala 1954 , ac ysgrifennydd pwyllgor sir yr Urdd ym Meirion am flynyddoedd lawer. Ef oedd ysgrifennydd mygedol Eist. Gen. y Bala 1967 . Bu'n ysgrifennydd pwyllgor Hwyl (y comic Cymraeg ) o 1950 hyd 1970 . Cyhoeddodd ddau lyfr, Elizabeth Davies yng nghyfres Gŵyl Ddewi Gwasg Prifysgol Cymru , 1960 , (ffrwyth cystadleuaeth yn Eist. Gen. Caernarfon 1959 ), ac Am Hwyl , llyfr i blant, yn 1967 . Fel ysgrifennydd Cymdeithas Hanes Penllyn , bu'n brif symbylydd gosod meini coffa i nifer o enwogion y cylch , fel Michael D. Jones ( Bywg. , 466) a John Puleston Jones ( Bywg. , 459) . Bu'n flaenor gyda'r MC am 27 mlynedd ac yn ysgrifennydd eglwys Tegid , y Bala . Fel y dengys y rhestr faith o ysgrifenyddiaethau a ddaliai, yr oedd yn drefnydd manwl ac effeithiol dros ben. Bu f. yn ei gartref, Llwynhudol , y Bala , 11 Mawrth 1970 .

Ffynonellau:

  • Gwybodaeth gan ei weddw, Jane Jones ,
  • ac adnabyddiaeth bersonol.

Awdur:

Ifor Owen, Llanuwchllyn

Blwyddyn Cyhoeddi: 1997