Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMATHIAS , RONALD CAVILL ( 1912 - 1968 ), arweinydd undeb llafur ;

g. 21 Medi 1912 ym Mhontarddulais, Morg. Addysgwyd ef yn ysgol ramadeg Tre-gŵyr . O 1924 hyd 1945 yr oedd yn aelod o staff glerigol cwmni Richard Thomas (yn ddiweddarach Richard Thomas a Baldwin, Cyf. ), gwneuthurwyr haearn a dur yn ne Cymru . Yn 1945 penodwyd ef yn drefnydd ardal Merthyr o'r Transport and General Workers’ Union . Daeth yn drefnydd ardal Caerdydd yn 1949 ac yn ysgrifennydd rhanbarth de Cymru o'r TGWU yn 1953 . Ymddiswyddodd yn 1967 pan ddewiswyd ef yn aelod llawn-amser o'r Bwrdd Cenedlaethol ar Brisiau a Chyflogau . Daliodd nifer o swyddi cyhoeddus, ac yn eu plith is-gadeirydd Cyngor Economiadd Cymru , ysgrifennydd pwyllgor ymgynghorol de Cymru o Gyngres yr Undebau Llafur , trysorydd y Cyngor Llafur Cymreig a llywodraethwr Coleg Technoleg Uwch Cymru , ac enwi dim ond rhai ohonynt. Daeth yn gadeirydd y Blaid Lafur yng Nghymru yn 1965 . Cyhoeddodd nifer o erthyglau mewn cylchgronau ac yr oedd yn ddarlithydd poblogaidd ar faterion economaidd a diwydiannol . Derbyniodd yr M.B.E. yn 1938 a'r O.B.E. yn 1967 . Pr. yn 1938 Annie Ceridwen Hall a bu iddynt un ferch. Bu f. 15 Ebr. 1968 ar ddechrau mordaith i'r Môr Canoldir a chladdwyd ef yn y môr .

Ffynonellau:

  • Who was who? ;
  • The Times , Western Mail a'r The Liverpool Daily Post , 18 Ebr. 1968 ;
  • Mynegai Bywgraffyddol W. W. Price (yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Llyfrgell Gyhoeddus Aberdâr) .

Awdur:

Dr John Graham Jones, Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1997