Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMATTHEWS , NORMAN GREGORY ( 1904 - 1964 ), canghellor ;

g. 12 Chwef. 1904 yn Abertawe , unig fab William John ac Agnes Amelia Matthews . Cafodd ei addysg yn ysgol ramadeg Abertawe , Coleg Iesu , Rhydychen , gydag ysgoloriaeth Meyricke (graddio'n B.A. (dosb. II) mewn diwinyddiaeth, 1926 , ac M.A. 1930 ), a choleg diwinyddol St Stephen's House , Rhydychen , 1926 . Ord. ef yn ddiacon , 1927 , a'i drwyddedu'n gurad eglwys Dyfrig Sant , Caerdydd . Urddwyd ef yn offeiriad , 1928 . Yn 1935 penodwyd ef yn warden cyntaf neuadd breswyl S. Teilo , Coleg y Brifysgol , Caerdydd , a daliodd y swydd hyd 1940 pan gafodd fywoliaeth eglwys S. Saviour , y Rhath , Caerdydd . Yr oedd yn genhadwr esgobaethol Llandaf , 1936-40 , ac yn arholwr yr esgob o 1938 ymlaen. Gweithredodd fel caplan carchar Caerdydd , 1940-45 . Dyrchafwyd ef yn ganon cadeirlan Llandaf , 1946 , ac yn ganghellor yn 1952 . Yn 1953 cafodd fywoliaeth S. Ffagan lle bu f. 6 Awst 1964 a'i gladdu ym mynwent yr eglwys gadeiriol , Llandaf .

Pr. yn 1953 â Mary Laurella , merch hynaf Walter Rees a Kathleen Olga Thomas o'r Eglwys-wen , Caerdydd . Yr oedd y ddau'n gyd-efrydwyr yn Rhydychen .

Yr oedd yn aelod o gomisiwn litwrgïaidd yr Eglwys yng Nghymru o'i ddechreuad, ac yn aelod o bwyllgor canolog darparu ymgeiswyr am urddau yn yr Eglwys yng Nghymru , ac ysgrifennodd nifer o bamffledi ar yr alwad i'r weinidogaeth . O 1942 ymlaen bu'n darlithio ar lenyddiaeth Saesneg o dan yr awdurdod addysg a'r Cyngor Prydeinig . Bu'n darlledu 'n gyson ac yn 1957 daeth yn aelod o banel Cymreig y rhaglen The Brains Trust ar deledu'r B.B.C. Cyfrannai i gylchgronau a phapurau ar bynciau llenyddol, ac yr oedd yn gerddor medrus.

Bu'n fawr ei ddylanwad yn yr Eglwys yng Nghymru , yn bregethwr dawnus, yn gwmnïwr a storïwr diddan ac yn bersonoliaeth hoffus. Ystyrid ef yn un o'r offeiriaid disgleiriaf yn ei ddydd yn yr Eglwys yng Nghymru .

Ffynonellau:

  • Who was who? ;
  • Official Handbook of the Church in Wales (Caerdydd) , 1959 ;
  • Y Llan , 21 Awst 1964 ;
  • The Church Times , 14 Awst 1964 ;
  • Western Mail , 7 Awst 1964 .

Awdur:

Mary Gwendoline Ellis, M.A., Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1997