Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMERRETT , Sir HERBERT HENRY ( 1886 - 1959 ), diwydiannwr .

Ganwyd ym mhlwyf Cantwn , Caerdydd , 18 Rhag. 1886 , yn fab i Lewis ac Elizabeth Merrett . Pr., 1911 , â Marion Linda Higgins a bu iddynt ddwy ferch ac un mab. Addysgwyd ef yng Nghaerdydd ; bu'n ynad heddwch sir Forgannwg ac Uchel Siryf Morgannwg 1934-35 . Cydnabyddid ei fod yn un o brif allforwyr glo Cymru ac iddo enw da yn rhyngwladol. Cychwynnodd ar ei yrfa gyda'r Brodyr Cory yn Nociau Caerdydd a daeth yn gadeirydd Powell Duffryn Cyf. Yn 1935-36 yr oedd yn llywydd Bwrdd Masnach Ymgorfforedig Caerdydd , a llywydd Ffederasiwn Allforwyr Glo Prydain 1946-49 . Cydnabyddwyd ei gysylltiadau busnes â masnach Ewropeaidd gan Ffrainc trwy ei anrhydeddu'n Chevalier de la Legion d'Honneur , ac urddwyd ef yn farchog yn 1950 . Yn ei gyfrol, I fight for coal ( 1932 ), disgrifiodd ei ysgarmesoedd cynnar yn y diwydiant glo a'r rhan a gymerodd yn yr hanes cythryblus.

Pan oedd yn ei arddegau cafodd y gair o fod yn bêldroediwr da a chwaraeodd gyda ‘ CorinthiansCaerdydd , tîm pêl-droed amatur o fri, ac yn ddiweddarach cafodd gymwysterau i fod yn ddyfarnwr . Penodwyd ef yn gadeirydd Clwb Cymdeithas Pêl-droed Dinas Caerdydd yn 1939 a chydag un toriad byr, ac ar waethaf ei gyfrifoldebau busnes, parhaodd i fod yn gadeirydd hyd 1957 . Bu'n llywydd Clwb Criced Sir Forgannwg , cadeirydd Pwyllgor Ymgynghorol y Swyddfa Bost yn Ne Cymru 1936 , ac yn aelod o Lys Llywodraethwyr Coleg Prifysgol De Cymru a Mynwy . Bu f. 3 Hyd. 1959 .

Ffynonellau:

  • Who was who?

Awdur:

David Glanville Rosser, M.B.E., (1915-2001), Caernarfon

Blwyddyn Cyhoeddi: 1997