Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMICHAEL , JOHN HUGH ( 1878 - 1959 ), gweinidog (EF), Athro mewn colegau Methodistaidd yn Lloegr a Chanada, esboniwr ;

g. 9 Awst 1878 yn Y Felinheli, Caern. , yn fab i Thomas a Kate Michael . Addysgwyd ef yn Ysgol Friars , Bangor , cyn ei dderbyn i Goleg Prifysgol Cymru ym Mangor , lle y graddiodd yn y Celfyddydau yn 1899 . Wedi bod yn bregethwr lleyg ar gylchdaith Caernarfon , cymhellwyd ef i'w gynnig ei hun yn ymgeisydd am y weinidogaeth gyda'r Wesleaid . Derbyniwyd ef ac yn 1900 aeth i Goleg Didsbury , Manceinion , a chwblhau yno ei gwrs B.D. yn llwyddiannus. Yna, yn 1903 , penodwyd ef yn Athro cynorthwyol yng Ngholeg Headingley , Leeds , a bu yno am bedair bl. Bu'n weinidog cylchdeithiol yn Wakefield (3 bl.) ac Eccles (3 bl.) cyn mynd, yn 1913 , i Canada , wedi ei ddewis yn Athro yn y Testament Newydd yng Ngholeg Emmanuel o Brifysgol Victoria yn Toronto . Yn ystod Rhyfel Byd II , bu'n gydweinidog ar eglwys Eaton Memorial yn Toronto , tra'n parhau â'i astudiaethau a chyda mawr lwyddiant. Yn 1919 rhoddwyd iddo radd D.D. er anrh. gan Brifysgol Queen's yn Canada . Trwy gydol ei arhosiad ym Mhrifysgol Victoria , cyfrannai'n gyson i gylchgronau diwinyddol, ac o'r llyfrau a gyhoeddodd efallai mai'r pwysicaf i gyd oedd ei esboniad ar y Philipiaid yn y gyfres Moffat New Testament Commentary ( 1928 ). Fel athro a phregethwr , traethai'n huawdl, gydag argyhoeddiad, a heb golli acen y Cymro . Gallasai fod yn llym wrth draethu onibai am ambell fflach o ffraethineb a hynny'n gwneud ei ddarlithio a'i bregethu'n fwy effeithiol. Yr oedd yn gyfeillgar ag athrawon a gwŷr enwog ei ddydd, megis Reinhold Niebuhr , Albert Einstein , James Moffatt a Wilbert Howard a fu am beth amser yn gydefrydydd â Michael yn Didsbury . Cydefrydydd arall iddo yn Didsbury oedd Edward Tegla Davies (gw. uchod) a'i disgrifiodd fel ‘gŵr tal, gryn dipyn dros ddwylath, llydan o gorff, pen tywysogaidd, cymeriad cadarn a thyner, ac amddiffynnydd i'r gwan’.

Wedi treulio'r blynyddoedd yn Toronto , bu'n uwchrif yno a pharhau i ddwyn bendith i lawer trwy ei bregethau a'i ysgrifau. Bu f. yn Toronto , 6 Ion. 1959 , wedi bod yn weinidog am 56 bl.

Ffynonellau:

  • The Minutes of the Annual Conference Methodist Church , 1959 , 191;
  • Who's who in Canada (Toronto) , 1922 .

Awdur:

Y Parch Eric Edwards, Wrecsam

Blwyddyn Cyhoeddi: 1997