Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMICHAELIONES , THOMAS ( THOMAS MICHAEL JONES ; 1880 - 1960 ), offeiriad a pherchennog gwaith aur ;

g. 1 Mai 1880 yn fab Thomas ac Ellen Michael Jones , 24 Baptist St. , Pen-y-groes, Caern. Mynychodd ysgolion Pen-y-groes a Phorthaethwy a bu'n fyfyriwr lleyg yng Ngholeg Diwinyddol yr Annibynwyr yn Aberhonddu ( 1905-06 ). Bu'n newyddiadurwr am gyfnod byr ond yn 1911 cafodd fedydd esgob yn Llanllyfni ac aeth yn giwrad ym Mlaenau Ffestiniog ( 1917-20 ), Caergybi ( 1920-24 ) a Llanwnog ( 1924-29 ), cyn cael rheithoriaeth S. Beuno , Pistill, Caern. , a gofal eglwysi Llithfaen a Charn-guwch ( 1929-60 ). Yn 1924 cyhoeddodd dri llyfryn o farddoniaeth Saesneg a'r flwyddyn ddilynol cyfansoddodd benillion i'r ‘ Union Jack ’ ar gyfer cystadleuaeth. Dewiswyd hwy i'w cyhoeddi gan gwmni o Lundain gydag alaw bwrpasol gan Arthur Selaw . Cymerai Thomas Michaeliones ddiddordeb mewn hynafiaethau a hanes yr Eglwys , gan gyhoeddi nifer o bamffledi, ar eglwysi ardal Nefyn yn fwyaf arbennig. Adnewyddodd eglwys Pistill a fu ar gau am gyfnod hir, ac ymdrechodd i arbed eglwys hynafol Carn-guwch rhag mynd yn adfail. Yr oedd yn gymeriad hynod, ac un o'i liaws diddordebau oedd cloddio am aur ar dyddyn Graigwen a brynodd yn nyffryn Mawddach . Bu'n berchen y gwaith aur yno o tuag 1938 nes ei gau yn 1953 . Derbyniwyd ei gynnig i gyflenwi'r aur at wneud modrwy briodas y Dywysoges Elizabeth yn 1950 . Newidiodd ei enw pan br. (1), yn 1916 , â Janet Chadwick (m. 1940 ). Bu iddynt dair merch a mab. Pr. (2) â Constance Mary Weighill yn 1942 a ganwyd iddynt un ferch. Bu ef f. 24 Ebr. 1960 yn ei gartref, Gwerindy , Pistill .

Ffynonellau:

  • Taliesin , 1, 30-42;
  • Carnarvon and Denbigh Herald , 29 Ebr. a 6 Mai 1960 ;
  • Yr Herald Cymraeg (a'r Genedl) , 2 Mai 1960 ;
  • Cylchgrawn Cymdeithas Hanes a Chofnodion Sir Feirionydd , 7 ( 1973-76 ), 170-1;
  • papurau ordeinio esgobaeth Bangor B/O/1638 ac 1678 yn LlGC.

Awdur:

Dr Mary Auronwy James, Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1997