Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMORGAN , JOHN JAMES ( 1870 - 1954 ), gweinidog (MC) ac awdur ;

g. ym Mawrth 1870 yng Nglynberws , Ysbyty Ystwyth, Cer. mab Dafydd Morgan (‘ Y Diwygiwr ’; Bywg. , 603) a Jane ei briod. Addysgwyd ef yn ysgol fwrdd Ysbyty Ystwyth ; ysgol Ystradmeurig , ysgol Thomas Owens , Aberystwyth ; Coleg Aberystwyth a Choleg Trefeca . Ord. ef yn 1894 , a bu'n gweinidogaethu yn y Bont-faen, Morg. ( 1893-95 ) a'r Wyddgrug ( 1895-1946 ). Pr. 1895 , Jeanetta Thomas , Llancatal , Bro Morgannwg . Ar ôl ymddeol aeth i fyw at ei ferch yn Irby , sir Gaer , ac yno y bu f. 23 Ion. 1954 .

Ymhyfrydodd mewn llenydda ar hyd ei oes, a cheir ei gynhyrchion — o nodwedd hanesyddol — yng nghylchgronau'i enwad. Yr oedd ganddo'r ddawn i gasglu dywediadau pert a bachog a hynodion blaenoriaid a phregethwyr. Cyhoeddodd nifer o gofiannau defyddiol iawn: Hanes Dafydd Morgan a Diwygiad ‘59 ( 1906 ); Cofiant Edward Matthews ( 1922 ); Cofiant Evan Phillips ( 1930 ); a Hanes Daniel Owen ( 1936 ). Yn niwedd ei oes cyhoeddodd ei hunangofiant a'i atgofion, sy'n hynod o ddiddorol, yn dair o gyfrolau ( 1948 , 1949 ac 1953 ) dan y teitl A welais ac a glywais .

Ffynonellau:

  • Blwyddiadur y Methodistiaid Calfinaidd , 1955 , 247-48;
  • Y Goleuad , 10 Mawrth 1954 ;
  • ei gofiant i'w dad a'i hunangofiant.

Awdur:

Y Parchedig Gomer Morgan Roberts, M.A., (1904-93), Pont-rhyd-y-fen / Llandudoch / Llandybïe

Blwyddyn Cyhoeddi: 1997