Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMORGAN , CHARLES LANGBRIDGE (‘ Menander ’; 1894 - 1958 ), nofelydd, dramodydd .

Ganwyd 22 Ion. 1894 , yn blentyn ieuangaf Syr Charles Langbridge Morgan , peiriannydd , a Mary (g. Watkins ) ei wraig. Ymfudodd ei deidiau o sir Benfro i Awstralia lle y pr. ei rieni. Ymunodd â'r Llynges yn 1907 gan ddod yn swyddog cyn ymddiswyddo yn 1913 i ennill ei fywoliaeth wrth lenydda , er iddo ddychwelyd i'r llynges yn ystod y ddau Ryfel Byd . Aeth i Goleg y Trwyn Pres , Rhydychen , 1919-21 , a graddio. Yna ymunodd â'r Times , gan ddod yn enwog fel gohebydd beirniadol ar y ddrama , 1926-39 . Derbyniodd lawer gradd er anrh. Yr oedd yn un o aelodau dethol estron l'Institut de France ; etholwyd ef yn llywydd yr English Association 1953-54 a'r Gyngres Lenyddol Ryngwladol i Awduron 1954-56 . Ac eithrio'i ddwy nofel gyntaf, ysgrifennodd gyfres ddi-dor o gampweithiau llenyddol arbennig o artistig, o arwyddocâd dwfn, a'u traethiad yn rymus ac amrywiol. Dyfarnwyd iddo wobr Femina-Vie Heureuse am Portrait in a Mirror ( 1929 ); gwobr Hawthornden am The Fountain ( 1932 ); a gwobr goffa James Tait Black am The Voyage ( 1940 ). Dramodwyd The River Line ( 1949 ) a'i chynhyrchu yng ngwyl Caeredin yn 1952 .

Yn Llundain y treuliodd y rhan fwyaf o'i oes. Trwy ei wraig, Hilda Campbell Vaughan o Lanfair-ym-Muallt , nofelydd a br., 6 Meh. 1923 , ac a ddug iddo fab a merch ( Ardalyddes Môn ), y daeth, o bosib, i gysylltiad agosaf â Chymru . Cyfansoddwyd ei ddrama gyntaf, The Flashing Stream ( 1938 ), tra oedd ar wyliau ger Llyn Syfaddan , Brych. Treuliodd ddau gyfnod hir yn sir Benfro hefyd, pryd yr ysgrifennodd A breeze of morning ( 1951 ). Ysgrifennodd hanes cwmni Macmillan ( 1943 ); cyhoeddwyd casgliad o'i ddarlithiau ac ysgrifau wedi ei f. yn The writer and his world ( 1960 ). Bu f. 6 Chwef. 1958 .

Ffynonellau:

  • Mynegai Bywgraffyddol W. W. Price (yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Llyfrgell Gyhoeddus Aberdâr) ;
  • Who was who? ;
  • Eiluned Lewis , Selected letters of Charles Morgan with a memoir (1967) ;
  • Henry Charles Duffin , The novels and plays of Charles Morgan (Llundain, 1959) ;
  • D. Crystal , The Cambridge Biographical Dictionary (Caergrawnt, 1994) ;
  • Times Literary Supplement Index .

Awdur:

Dr Mary Auronwy James, Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1997