Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMORRIS , CAREY ( 1882 - 1968 ), arlunydd ;

g. 17 Mai 1882 yn Llandeilo, Caerf. , mab Benjamin ac Elizabeth Boynes Morris . Bu yn ysgol sir Llandeilo , a gwrthryfelodd yn gynnar yn erbyn dulliau mecanyddol y Bwrdd Addysg o ddysgu arlunio. Aeth i'r Slade yn Llundain , a rhagorodd ar astudio anatomi dan gyfarwyddyd Henry Tonks . Pr. yn 1911 â Jessie Phillips , a daeth yn aelod o'r gymdeithas niferus o arlunwyr a weithiai yn Newlyn , Cernyw . Symudodd gyda'i wraig, a oedd yn awdur a golygydd , i Lundain , lle bu ganddo stiwdio yn Cheyne Walk , Chelsea . Yno daeth i gysylltiad ag arlunwyr amlwg y cyfnod, yn ogystal â llenorion a cherddorion . Chwaraeai yntau'r soddgrwth mewn nosweithiau cerddorol. Dychwelai'n aml i beintio yn Llandeilo a dyffryn Tywi , ond ymunodd â'r fyddin yn 1914 , a chomisiynwyd ef yn swyddog yn y South Wales Borderers . Dioddefodd effeithiau nwy yn Fflandrys , ac amharwyd ar ei iechyd am weddill ei oes. Daliai ei fod o linach Morysiaid Môn ( John Bywg. 621 , Lewis Bywg. 622 , Morris Bywg. 624 , Richard Bywg. 624-5 a William Morris Bywg. 627-8 ), ac ymhlith ei ddiddordebau wedi'r rhyfel yr oedd mater celf a chrefft yr Eist. Gen. Gwelai angen diwygio defodau'r Orsedd , ac ysgrifennodd gryn dipyn ar y pwnc. Cyhoeddodd erthyglau ar gelfyddyd , megis ‘ Personality as a force in art ’ ac ‘ Art and religion in Wales ’.

Gweithiodd ar dirluniau a phortreadau ym mhob rhan o Gymru , ac fe'i noddid gan deuluoedd bonheddig. Cyfaill mawr iddo oedd Syr Joseph Bradney ( Bywg. , 43) , hanesydd sir Fynwy . Bu'n darlunio llyfrau , yn arbennig y llyfrau i blant a ysgrifennai ei wraig, a gwnaeth y darluniau i argraffiad Edward Tegla Davies (gw. uchod) o Taith y pererin . Bu f. 17 Tach. 1968 a chladdwyd ef ym mynwent Llandeilo .

Ffynonellau:

  • Eirwen Jones , ‘An artist in peace and war’, The Carmarthenshire Historian , 1978 , 29-42.

Awdur:

Elis Gwyn Jones, ( -1999), Cricieth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1997