Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMORRICE , JAMES CORNELIUS ( 1874 - 1953 ), offeiriad ac ysgolhaig Cymraeg ;

g. 10 Rhag. 1874 ym Mhorthmadog, Caern. , yn fab James Cornelius Morrice , gyrrwr trên , a'i wraig Margaret (g. Thomas ) . Addysgwyd ef yn ysgol sir Porthmadog a Choleg Prifysgol Gogledd Cymru , Bangor ( 1897 ) lle y graddiodd gydag anrhydedd dosbarth I yn y Gymraeg ( 1900 ), y cyntaf i wneud hynny yn y Brifysgol, meddir, ac ennill M.A. am draethawd ar ‘ The poems of William Lleyn ’ yn 1902 . Wedi'i urddo'n ddiacon yn 1900 ac yn offeiriad yn 1901 , bu'n gurad ym Mallwyd , Trefdraeth ac Amlwch ( 1902 , 1903 ), yn gaplan ar long hyfforddi , Clio , ac yn un o is-ganoniaid Cadeirlan Bangor cyn ei sefydlu'n rheithor Ffestiniog a Maentwrog , 1910-13 , a ficer eglwys y Santes Fair , Bangor , 1913-20 . Bu'n ficer S. Margaret's , Rhydychen , 1920-26 , a thra oedd yno cymerodd radd B.Litt. ( 1920 ) a D.Phil. ( 1923 ) o goleg Corpus Christi . Yr oedd yn ficer Caergybi , 1926-27 , ac o hynny ymlaen mewn amrywiol blwyfi yn Lloegr y bu'n gwasanaethu. Ceir y manylion yn Crockford's .

Bu'n gynhyrchiol iawn fel ysgolhaig yn y cyfnod wedi iddo ymadael â'r coleg. Ef a olygodd y gyfrol gyntaf yng nghyfres y Bangor Manuscripts Society , sef Gwaith barddonol Howel Swrdwal a'i fab Ieuan ( 1908 ), a hefyd, yn yr un gyfres, Detholiad o waith Gruffudd ab Ieuan ab Llewelyn Vychan ( 1910 ), y ddwy yn seiliedig ar lsgrau. yn yr Amgueddfa Brydeinig . Yn 1908 cyhoeddwyd ei brif waith, Barddoniaeth William Llŷn , ac yna A manual of Welsh literature (o'r chweched hyd y ddeunawfed ganrif) yn 1909 , yn seiliedig ar ddarlithiau a roesai yng Ngholeg Prifysgol De Cymru yn 1902-03 . Yr oedd Morrice yn un o'r to cyntaf o olygyddion gwaith y cywyddwyr , ac er bod yn yr argraffiadau hyn ddiffygion eu cyfnod, gallasai fod wedi tyfu'n olygydd a hanesydd llenyddiaeth cymeradwy a dilyn gyrfa yn y brifysgol. Enwebwyd ef gan Fwrdd y Coleg am gadair Gymraeg Coleg Dewi Sant , Llanbedr Pont Steffan yn 1903 ond ni dderbyniwyd y trefniadau gan Gyngor y coleg . Bu am gyfnod yn ddarlithydd Cymraeg yng Ngholeg y Brifysgol , Caerdydd . Ymddangosodd Wales in the seventeenth century yn 1918 a'i draethawd D.Phil. , Social conditions in Wales under the Tudors and Stuarts , yn 1925 .

Ymddeolodd o reithoriaeth Helmdon , Brockley , Northants ., Hydref 1951 , a bu f. 22 Ion. 1953 yn Bournemouth .

Ffynonellau:

  • Crockford's Clerical Directory , 1951-52 ;
  • Who was who? ;
  • Mynegai Bywgraffyddol W. W. Price (yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Llyfrgell Gyhoeddus Aberdâr) ;
  • Y Llan , 31 Ion. 1941 , 3;
  • Welsh Gossip , 28 Tach. 1923 ;
  • cofnodion CPGC, Bangor 16446;
  • D. T. W. Price , History of St. David's University College (1990) ( 1990 ).

Awdur:

Dr Brynley Francis Roberts, Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1997