Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMYRDDIN-EVANS , Syr GUILDHAUME ( 1894 - 1964 ), gwas sifil ;

g. 17 Rhag. 1894 , yn ail fab i Thomas Towy Evans , gweinidog (B) ym Mlaenau Gwent , Abertyleri, Myn. , a Mary (g. James ) ei wraig. Addysgwyd ef yn ysgol elfennol Cwmtyleri , ysgol y sir, Abertyleri , Coleg Llanymddyfri , a Christ Church , Rhydychen , lle graddiodd gydag anrhydedd Dosbarth I mewn Mathemateg. Gwasanaethodd fel is-gapten gyda'r South Wales Borderers yn Ffrainc a Fflandrys yn ystod Rhyfel Byd I a chafodd ei niweidio'n ddrwg. Bu'n aelod o ysgrifenyddiaeth bersonol Lloyd George yn Downing Street yn 1917 ac yn ysgrifennydd cynorthwyol i gabinet y rhyfel yn 1919 . Daliodd nifer o swyddi allweddol o fewn y Trysorlys rhwng 1920 ac 1929 pan benodwyd ef i'r Weinyddiaeth Lafur . Yn 1938 dewiswyd ef yn brif ysgrifennydd preifat yn y Weinyddiaeth Lafur . Ef oedd pennaeth y Production Executive Secretariat o fewn swyddfeydd cabinet y rhyfel yn 1941 ac yn ymgynghorydd i Gomisiwn Gweithlu Rhyfel llywodraeth Taleithiau Unedig America yn 1942 . Bu hefyd yn ymgynghorydd i lywodraeth Canada . Dychwelodd i'r Weinyddiaeth Lafur a'r Gwasanaeth Gwladol fel is-ysgrifennydd yn 1942 a dirprwy ysgrifennydd yn 1945 . Ef oedd cynrychiolydd llywodraeth Prydain Fawr ar gorff llywodraethol y Swyddfa Lafur Ryngwladol rhwng 1945 ac 1959 a bu'n gadeirydd arni dair gwaith. Yr oedd yn brif ymgynghorwr ar lafur rhyngwladol i'r llywodraeth rhwng 1955 ac 1959 pan ymddeolodd. Bu'n gadeirydd ar Gomisiwn Llywodraeth Leol yng Nghymru yn 1959 , a phrofodd ei hun yn boblogaidd a chyfeillgar ac eto'n effeithiol. Ymddangosodd adroddiad y comisiwn yn 1963 .

Yr oedd yn aelod o gyngor Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr ac Iwerddon o 1943 , a gwasanaethodd hefyd fel ysgrifennydd capel y Bedyddwyr yn Bloomsbury , Llundain . Ef oedd cyd-awdur y gyfrol The employment exchange of Great Britain ( 1934 ). Derbyniodd y C.B. yn 1945 a'r K.C.M.G. yn 1947 .

Pr. yn 1919 Elizabeth (a fu f. yn 1981 ), merch Owen Watkins , Sarn, Caern. (Bu Watkins hefyd yn aelod o ysgrifenyddiaeth bersonol Lloyd George yn ystod Rhyfel Byd I ). Bu iddynt ddau fab. Bu f. 15 Chwef. 1964 yn ei gartref 6 Chester Place , Regent's Park , Llundain .

Ffynonellau:

  • Who was who? ;
  • Oxford Dictionary of National Biography ;
  • The Times , 17 a 24 Chwef. 1964 ;
  • Western Mail , 17 Chwef. 1964 ;
  • Mynegai Bywgraffyddol W. W. Price (yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Llyfrgell Gyhoeddus Aberdâr) .

Awdur:

Dr John Graham Jones, Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1997