Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZWYNDHAM-QUIN , WINDHAM HENRY , 5ed IARLL DUNRAVEN a MOUNT-EARL ( 1857 - 1952 ), milwr a gwleidydd ;

g. 7 Chwef. 1857 yn Llundain , mab hynaf Capten yr Anrhydeddus W. H. Wyndham-Quin (ail fab Iarll Dunraven ) a Caroline , merch y Llyngesydd Syr George Tyler , Cottrell, Morg. Addysgwyd ef yn Eton a'r Coleg Milwrol Brenhinol , Sandhurst . Ymunodd â'r 16th Lancers yn 1878 a bu'n ymladd yn y rhyfel yn erbyn y Bweriaid yn 1881 pan oedd yn gysylltiedig â'r Inniskillin Dragoons . Daeth yn gapten yn 1886 a gwasanaethodd fel gweinydd cadfridog i'r Anrhydeddus Robert Bourke , ewythr ei wraig, ym Madras , hyd 1889 . Bu'n adjutant gyda'r Royal Gloucester Hussars rhwng 1890 ac 1894 a chafodd ei ddyrchafu'n uchgapten yn y 16th Lancers yn 1893 . Yn yr ymladd yn Ne Affrica yn 1900 , soniwyd amdano mewn cadlythyrau , enillodd Fedal y Frenhines gyda thair clesbyn a'r D.S.O. Daeth yn Companion of the Bath yn 1903 a gwasanaethodd fel is-gyrnol yn y Glamorgan Imperial Yeomanry .

Etholwyd ef yn A.S. (C) dros etholaeth De Morgannwg yn 1895 pan orchfygodd A. J. Williams a pharhaodd i gynrychioli'r etholaeth hon yn y senedd hyd 1906 pan gollodd ei sedd i William Brace ( Bywg . 2, 4-5) . Fel gwleidydd yr oedd yn hynod foneddigaidd a chwrtais. Bu'n Uwch Siryf yn sir Kilkenny yn 1914 ac yn benllywydd gwarchodlu yn y Lines of Communication yn 1915 . Yr oedd yn un o gyfarwyddwyr y Great Western Railway Company . Ym Meh. 1926 olynodd ei gefnder Windham Thomas Wyndam-Quin (gw. Atod. isod) fel Iarll Dunraven . Yr oedd hefyd yn Farwn Adare ac yn Is-Iarll Mount-Earl . Treuliodd lawer iawn o'i amser yng nghastell Dwn-rhefn a daeth yn gymeriad hoffus a phoblogaidd yn ne Cymru . Yr oedd yn aelod o Lys Llywodraethwyr yr Amgueddfa Genedlaethol ac fe fu'n llywydd Eist. Gen. Pen-y-bont ar Ogwr yn 1940 .

Cyhoeddodd nifer o gyfrolau gan gynnwys The Yeomanry Cavalry of Gloucester and Monmouth ( 1898 ), Sir Charles Tyler, G.C.B., Admiral of the White ( 1912 ), The Foxhound in county Limerick ( 1919 ) ac A history of Dunraven Castle ( 1926 ).

Pr., 7 Gorff. 1885 , â'r Fonesig Eva Constance Aline Bourke , merch 6ed Iarll Mayo . Bu hi f. 19 Ion. 1940 . Bu iddynt ddau fab a merch. Treuliodd ei flynyddoedd olaf yn ei gartref Adare Manor , Limerick . Bu f. 23 Hyd. 1952 yn ei gartref yn Limerick yn 95 oed. Ei etifedd oedd ei fab hynaf Richard Southwell Windham Robert , Is-iarll Adare ( 1887 - 1965 ).

Ffynonellau:

  • Who was who? ;
  • Who's who in Wales ( 1921 , 1933 , 1937 );
  • Dod's Parliamentary Companion ;
  • The Complete Peerage (1910–40) ;
  • Burke's … Peerage, Baronetage, and Knightage ;
  • The Times , 24 Hyd. 1952 ;
  • Western Mail , 14 Awst 1895 .

Awdur:

Dr John Graham Jones, Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1997