Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZEDWARDS , PETER (PERCY) ; (‘ Pedr Alaw ’; 1854 - 1934 ; Bywg. , 180)

Derbyniodd radd Mus. Bac. (Toronto) cyn 1906 . Wedi ymfudo a chymryd urddau eglwysig bu'n gweinidogaethu yn eglwysi Westminster and Ideal , South Dakota , Monango and Lisbon , North Dakota , Malta and Roundup , Montana , a bu'n offeiriad cynorthwyol yn eglwys gadeiriol Helena ym Montana . Cyfansoddodd lawer ac arwain grwpiau corawl . Adweinid tri o'i feibion yn Wisconsin fel y ‘Welsh boy singers’. Ymhlith ei gyfeillion yr oedd Daniel Protheroe ( Bywg ., 754-55) a Bransby Williams . Diogelir llawer o'i waith cerddorol yn y Llyfrgell Brydeinig a Ll.G.C. , Cyflwynodd ei Beatitudes ( 1906 ), cantawd gysegredig, i'w gyfaill, John Owen , Esgob Tyddewi ( Bywg ., 672-3) . Erbyn hyn yr oedd wedi mabwysiadu'r enw Percy Edwards .

Ffynonellau:

  • Gwybodaeth gan ei fab, Merlin D. Edwards, Minneapolis , a Huw Williams .

Awdur:

Evan David Jones, F.S.A., (1903-87), Aberystwyth

Atodiadau a chywiriadau:

EDWARDS , PETER (‘ Pedr Alaw1854 - 1934 ), cerddor ;

g. yn Castle Cottage , Rhuddlan , sir Fflint , mab John ac Elizabeth Edwards . Cafodd ei addysg yn Ysgol Genedlaethol Rhuddlan . Yr oedd yn hoff o ganu yn fachgen, a pherthynai i gôr y capel , lle y dysgodd y tonic sol-ffa. Wedi gadael yr ysgol aeth i swyddfa masnachwr coed yn y Rhyl , ac oddi yno i swyddfa masnachwyr coed yn Lerpwl . Tra y bu yno arweiniai gôr plant Bootle . Cyfansoddodd anthem ar gyfer eisteddfod Lerpwl a dyfarnodd Owain Alaw hi yn orau. Wedi pum mlynedd yn Lerpwl , bu am ychydig fisoedd yn Barrow , ac yn 1877 aeth i Lundain yn ysgrifennydd llaw-fer mewn swyddfa goed. Cafodd gwrs o addysg gerddorol yn y Birkbeck Institute , ac yn y Trinity College o dan Dr. Turpin a Dr. Karn . Bu'n arwain corau undebol a chymanfaoedd y plant , ac ysgrifennai nodiadau cerddorol i'r Kelt . Gelwid am ei wasanaeth fel beirniad ac arweinydd cymanfaoedd . Cyfansoddodd a chyhoeddodd y cantawdau, ‘ Gareth ac Eiluned ’ a ‘ Cantawd y Blodau ,’ Anthemydd y Cysegr , ‘ Taith y Pererin ’, Llyfr o 300 o Salm-donau , ynghyd â nifer o donau cynulleidfaol. Yn 1912 ymfudodd i U.D.A. , a graddiodd yn Faglor mewn Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Toronto . Ymgymerodd â gwaith y weinidogaeth, a gwnaed ef yn rheithor cynorthwyol yn eglwys gadeiriol Lisbon , North Dakota . Yn 1932 symudodd i Chicago a bu'n rheithor cynorthwyol eglwys S. Luc. Bu f. 23 Gorffennaf 1934 , a chladdwyd ef ym mynwent Graceland yn ninas Chicago .

Ffynonellau:

  • Cerddor y Cymry , Medi 1891 ;
  • Y Cerddor , Hydref 1921 ;
  • Y Drych newyddiadur cenedlaethol Cymry America , 1934 .

Awdur:

Robert David Griffith, M.A., (1877-1958), Hen Golwyn

Blwyddyn Cyhoeddi: 1997