Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMILLER , WILLIAM HALLOWES ( Bywg. , 596)

Gorfu iddo gymryd gradd M.D. yn 1841 gan fod stadudau'r coleg yn mynnu athrawon yn feddygon neu'n glerigwyr . Etholwyd ef yn F.R.S. yn 1838 a bu'n ysgrifennydd y Gymdeithas Frenhinol yn 1856 . Bu'n weithgar gyda'r comisiwn a fu'n ystyried safonau mesurau a phwysau'r Deyrnas yn 1843 a bu'n aelod o'r Commission internationale du Mètre yn 1870 .

Ffynonellau:

  • Proceedings of the Royal Society , 31 ( 1881 ), ii;
  • S. Markelyne , Nature , 22 ( 1880 ), 247.

Awdur:

Dr Llewelyn Gwyn Chambers, Bangor

Atodiadau a chywiriadau:

MILLER , WILLIAM HALLOWES ( 1801 - 1880 ), awdurdod ar risialeg ;

g. 6 Ebrill 1801 yn y Felindre gerllaw Llanymddyfri . Ymaelododd yng Ngholeg S. Ioan , Caergrawnt , a graddiodd yn bumed yn y dosbarth blaenaf mewn mathemateg yn 1826 ; etholwyd ef yn gymrawd o‘i goleg yn 1829 , ac yn athro mwyneg yn y brifysgol yn 1832 . Daliodd y swydd honno am y cyfnod maith o 48 mlynedd — rhyngddo ef a‘i olynydd W. J. Lewis [q.v.] bu dau Gymro (oblegid Cymraes oedd mam Miller ) yn athrawon mwyneg yng Nghaergrawnt am 94 mlynedd. Y mae ysgrif lawn arno yn y D.N.B. , a hefyd (gyda rhestr faith o‘i gyfraniadau i‘w bwnc) yn Trans. Cymm. , 1932-3 . Bu f. 20 Mai 1880 .

Awdur:

Yr Athro Emeritus Robert Thomas Jenkins, C.B.E., D.Litt., Ll.D., F.S.A., (1881-1969), Bangor

Blwyddyn Cyhoeddi: 1997