Dictionary of Welsh Biography


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZJONES , PETER ( Pedr Fardd ; 1775 - 1845 ), poet and hymnist ;

b. 17 Sept. 1775 , son of William Jones , a weaver (or tailor ) and country bard , Brynengan , Dolbenmaen, Caerns. He followed his father's trade, but removed while young to Liverpool , where, it is said, he spent some years as schoolmaster , and where he spent the rest of his life. A Calvinistic Methodist , he was elder of the old Pall Mall chapel for many years. As a boy he showed poetic aptitude, and mastered the rules of cynghanedd ; later, many young Welsh bards sought guidance from him. He was successful as an eisteddfod poet ; for example, his ‘ Gwaredigaeth Israel a Dymchweliad yr Aiphtiaid yn y Môr Coch ’ was successful at the Brecon eisteddfod of 1822 . In 1826 he won the bardic chair at the Gwent and Morgannwg eisteddfod , held at Brecon , for his awdl ‘ Rhoddiad y Ddeddf ar Fynydd Sinai ’. Apparently his last competitive poem was the awdl ‘ Cystuddiau, Amynedd, ac Adferiad Job ’ which was unsuccessful in the Liverpool eisteddfod of 1840 ( Eben Fardd being the winning poet ). His published works include Mel Awen ( 1823 ), a volume of poetry; a volume of hymns, some of which have since become very well-known; an account of the Association held at Bala in 1820 ; and a translation entitled ‘ Manteision ac Anfanteision Ystad Priodas .’ He was a contributor to periodicals such as Seren Gomer and Goleuad Gwynedd . He d. at Liverpool , 26 Jan. 1845 , and was buried in the churchyard of S. Paul's there; [ David James ( 1803 - 1871 ) (q.v.) officiated at the funeral. In J. H. Morris , Hanes Methodistiaeth Liverpool , i, 119-24, there are fuller details of Peter Jones 's somewhat troubled career at Liverpool .]

Sources:

 • Peter Jones , Awdl ar Gystuddiau, Amynedd ac Adferiad Job (Chester, 1841) (2nd ed., Chester, 1841 );
 • id., Awdl ar Roddiad y Ddeddf ar Fynydd Sinai testun y gadair yn Eisteddfod Aberhonddu yn y flwyddyn MDCCCXXVI (Liverpool, 1826) (Liverpool, 1826 );
 • id., Catecism Ysgrythyrol, ar ddull corph o Dduwinyddiaeth (Caerleon, .1823) (Chester, 1820? );
 • id., Crynodeb o hanes y gymdeithasfa a gynnaliwyd yn y Bala, y 13 a'r 14 o fis Mehefin, yn y flwyddyn 1820 (Liverpool, 1820) (Liverpool, 1820 );
 • id., Duw yn Amddiffynfa i'w Bobl can newydd ar hen fesur (Liverpool, 1833) (2nd ed., Liverpool, 1833 );
 • id., Crynoad o Hymnau sef cydymmaith i'r Ysgol Sabbothol; yn dair ran. I. Hymnau ar amrywiol destunau. II. Hymnau ar bennodau yr hyfforddwr, sef catecism y parch. T. Charles. III. Hymnau cenadol (Liverpool, 1830) (Liverpool, 1830 );
 • id., Hymnau i'w canu yn y Gymdeithasfa, a gynnelir ar Sul y Pasg, Ebrill 2, 1820, gan Ysgolion Sabbothol y Trefnyddion Calfinaidd, yn Lerpwl (Liverpool, 1820) , (Liverpool, 1820 );
 • d., Hymnau Newyddion (Liverpool, 1825) (Liverpool, 1825 );
 • id., Manteision ac anfanteision ystad priodas, yn ôl fel yr elir iddi gyda phersonau crefyddol neu anghrefyddol wedi eu gosod allan dan gyffelybiaeth breuddwyd; gydag attodiad, yn yr hwn yr ystyrir y pwngc y'mhellach ac y cadarnheir y rhesymau trwy brofion o hen hanesion Iuddewig (Liverpool, 1817) (Liverpool, 1819 );
 • id., Mel Awen sef gwaith awenyddawl Peter Jones o Llynlleifiad neu Pedr Fardd; yn cynnwys awdlau, englynion, chywyddau, ar amrywiol destunau (Liverpool, 1823) (Liverpool, 1823 );
 • Y Geninen , 1886 , 65 ;
 • Y Traethodydd , 1854 (257), 1900 (278);
 • Transactions of the Royal National Eisteddfod of Wales, Liverpool, 1884 (Liverpool, 1885) (Liverpool, 1884 ), 592;
 • Eminent Welshmen: a short biographical dictionary of Welshmen ... from the earliest times to the present (1908) ;
 • Hanes Llenyddiaeth Gymreig, 1651–1850 (1893) ;
 • 'Dictionary of Welsh Biography.' 27 vols., N.L.W. MSS. 9251–77 ;
 • Geirlyfr Bywgraffiadol o Enwogion Cymru (1870) ;
 • Geiriadur Bywgraffyddol o Enwogion Cymru , i,632;
 • Notable Welshmen (1700–1900) (1908) ;
 • J. Jones (‘Myrddin Fardd’) , Enwogion Sir Gaernarfon (1922) .

Author:

Ray Looker, (Mrs Ray Morgan), Cardiff / Rhymni

Published date: 1959