Dictionary of Welsh Biography


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMORRIS , DAVID ( 1787 - 1858 ), Calvinistic Methodist preacher ,

publisher of Pantycelyn ’‘s works; b. in 1787 , son of John and Ann Morris of Melin Clun-hir , Llandybie, Carms. He was a dissolute young man until he was converted by the Independent Rhys Powel of Cross Inn . He joined the Methodists at Betws , but shortly afterwards changed over to Hendre chapel . He began to preach c. 1816 but was never ordained; it seems likely, however, that he was the means of converting Edward Matthews (q.v.) of Ewenni . He acquired the copyright of ‘ Pantycelyn 's’ works from the latter's family and between the years 1833 and 1854 published several editions of them. He d. 19 June 1858 , and was buried at Hendre .

Sources:

  • W. Jones , Cenadon Hedd nodiadau byrion am dri ar ddeg o weinidogion a phregethwyr yn mhlith y Trefnyddion Calfinaidd a fuant feirw o'r flwyddyn 1848 hyd y flwyddyn 1859 , Swansea, 1859 , 1859 , 50-5;
  • James Morris , Hanes Methodistiaeth Sir Gaerfyrddin , 1911 , 88;
  • J. J. Morgan , Cofiant y Parchedig Edward Matthews o Eweni gyda dyfyniadau o'i ysgrifeniadau, a dwy bregeth , Denbigh, 1893 , 25;
  • G. M. Roberts , Methodistiaeth fy mro sef ymchwil i ddechreuad Methodistiaeth yn Nwyrain Myrddin , 1938 , 52-4;
  • J. H. Davies , Rhestr o lyfrau gan y Parch William Williams Pantycelyn a argraffwyd rhwng 1744 a 1800 , Carmarthen, 1918 , viii.

Author:

Rev. Gomer Morgan Roberts, M.A., (1904-93), Pont-rhyd-y-fen / St Dogmael's / Llandybïe

Published date: 1959